Internationell kurs i vinterstrid

Kyla, snö och mörker låter inte speciellt upplyftande. Men det innebär högsäsong vid Försvarsmaktens vinterenhet. Just nu pågår den så kallade Basic Winter Warfare Course i Arvidsjaur, kursen är inne på andra veckan av tre och har 28 deltagare från fyra olika länder.

Vinterstrid på schemat, 28 deltagare från fyra olika länder finns just nu i Arvidsjaur för att lära sig stridsteknik i vinterförhållanden. Foto: Ronny Nyström/Försvarsmakten
Den djupa snön skapar vissa problem under stridsförflyttningar, här en av de polska fallskärmsjägarna som deltar i kursen.
Den djupa snön skapar vissa problem under stridsförflyttningar, här en av de polska fallskärmsjägarna som deltar i kursen. Foto: Erik Falck/Försvarsmakten
Framryckning i snön, närmast syns fänrik Kenny Persson från Luftvärnsregementet i Halmstad.
Framryckning i snön, närmast syns fänrik Kenny Persson från Luftvärnsregementet i Halmstad. Foto: Erik Falck/Försvarsmakten
Den djupa snön skapar vissa problem under stridsförflyttningar, här en av de polska fallskärmsjägarna som deltar i kursen. Foto: Erik Falck/Försvarsmakten
Framryckning i snön, närmast syns fänrik Kenny Persson från Luftvärnsregementet i Halmstad. Foto: Erik Falck/Försvarsmakten

Kursen genomförs mellan 11 och 28 januari där deltagarna framförallt får lära sig stridsteknik i vinterförhållanden. Exempel på det som ingår är bland annat att lära sig at gå in och ut ur stridsställningar med och utan skidor, taktisk gruppering vid raster, övernattning i snöhög och skidtolkning.
– Utbildningen är en vinterstridskurs där målet är att deltagarna ska kunna utföra stridsuppgifter i subarktiska förhållanden utan att få kylskador. Deltagarna ska också ha förmåga att leda mindre enheter som grupp eller pluton i vinterkrigföring. Totalt under de tre veckorna kommer deltagarna att ligga ute i fält sex dygn och ha skarpskjutningsövningar fem dagar, berättar major Erik Falck, kurschef.

Skarpskjutning i grupp

Kursen är stegvis uppbyggd. Under första veckan genomförs grundläggande övningar för verksamhet i kallt väder och på skidor. Förutom praktiska och teoretiska övningar ingår även övningar med syfte att öka deltagarnas självförtroende.

Under andra veckan inriktas utbildningen mot gruppens metoder för förflyttning, förläggning och grunder strid. Slutligen under tredje veckan genomförs en fyra dagars slutövning med tyngdpunkt på strid med skarp ammunition i grupp.

Deltagarna i årets kurs är en blandning av officerare och specialistofficerare från Holland, Tyskland, Polen och Sverige med lite olika erfarenheter och syften med sitt deltagande. Mer än hälften av deltagarna ska senare i vinter genomföra vinterutbildning med sina förband.

Efterfrågad utbildning

Vinterenhetens utbildningar i Arvidsjaur är mycket efterfrågade, den här vintern kommer omkring 700 personer från olika länder hit för att utbildas i vinterförmåga i olika nivåer. För att kunna genomföra utbildningarna får enheten stöd av Arméns jägarbataljon med instruktörer.
– Vi har en ett väl utvecklat koncept och vi har lång erfarenhet av vinterutbildning, det har gett ringar på vattnet. Vi har genom åren skapat kontakter med ett flertal länder som deltagit i våra kurser. Genom att erbjuda professionell utbildning är vi etablerade som ett kompetenscenter och vi har med önskvärd tydlighet markerat Arvidsjaur på kartan som en plats för vinterutbildningar, berättar major Tony Gustavsson, chef för vinterenhetens utbildningsavdelning i Arvidsjaur.