I spåren efter operation Ebtekar gror hoppet

Muhammad Azim, Chimtals direktör för jordbruksfrågor kunde dela ut fyra ton veteutsäde och sex ton gödsel till 80 jordbrukare i byn Ali Zayi, väster om Mazar-e-Sharif. Utdelningen skedde under en Shura – byråd – tillsammans med provinskontoret, byäldstar och Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS). Förbättrad säkerhet efter operation Ebtekar möjliggjorde utsädesprojektet och ska stärka bybornas försörjning inför våren.

Under en Shura i byn Ali Zayi, väster om Mazar-e Sharif, kunde utsädesbehovet för 80 bönder tillgodoses av Chimtals provinsguvernör, Gul Ahmad Paiman. Foto: USAID
Utsädesprojektet är ett samarbete mellan Chimtals distriktskontor, Chimtals polis, Amerikas Förenta Staters jordbruksdepartement och PRT MeS.
Utsädesprojektet är ett samarbete mellan Chimtals distriktskontor, Chimtals polis, Amerikas Förenta Staters jordbruksdepartement och PRT MeS. Foto: USAID
Genom projektet har även beslutsprocessen mellan lokala myndigheter och byrådet stärkts, vilket underlättar fortsatt utveckling i området.
Genom projektet har även beslutsprocessen mellan lokala myndigheter och byrådet stärkts, vilket underlättar fortsatt utveckling i området. Foto: USAID
Representanterna från distriktsguvernörens kontor stod för att fördelningen av utsädet och gödslet gick rätt till.
Representanterna från distriktsguvernörens kontor stod för att fördelningen av utsädet och gödslet gick rätt till. Foto: USAID
Utsädesprojektet är ett samarbete mellan Chimtals distriktskontor, Chimtals polis, Amerikas Förenta Staters jordbruksdepartement och PRT MeS. Foto: USAID
Genom projektet har även beslutsprocessen mellan lokala myndigheter och byrådet stärkts, vilket underlättar fortsatt utveckling i området. Foto: USAID
Representanterna från distriktsguvernörens kontor stod för att fördelningen av utsädet och gödslet gick rätt till. Foto: USAID

Under en Shura i byn Ali Zayi, väster om Mazar-e-Sharif, kunde utsädesbehovet för 80 bönder tillgodoses av Chimtals provinsguvernör, Gul Ahmad Paiman. Initiativet, från provinsguvernören, till att stötta byns ekonomi är ett direkt resultat av ökad säkerhet efter operation Ebtekar. Det förbättrade säkerhetsläget har möjliggjort för byns lokala utvecklingsråd – Community Development Council – att kunna identifiera behov av stöd bland byborna. Utvecklingsrådet, som består av valda representanter från byn, identifierade bristen på vete och vilka som var i störst behov av stödet från utsädesprojektet. Vete är en direkt källa till försörjning och mat för byn. Under överseende av Muhammad Azim, Chimtals direktör för jordbruksfrågor, fick berörda bönder ta del av fyra ton veteutsäde och sex ton gödsel. Genom projektet har även beslutsprocessen mellan lokala myndigheter och byrådet stärkts, vilket underlättar fortsatt utveckling i området.

Ansvarig plutonchef på plats beskriver fördelningen av utsädet som lugn och ordnad.
Den afghanska polisen stod för säkerheten, med stöd av PRT MeS. Representanterna från distriktsguvernörens kontor stod för att fördelningen av utsädet och gödslet gick rätt till, genom byrepresentanter, berättar plutonchefen.

Förbättrat säkerhetsläge

– Det har inte funnits en möjlighet för byn att ta del av tidigare utsädesprojekt. Det har helt enkelt varit för osäkert i Ali Zayi och omkringliggande byar för att bönderna själva ska kunna ta sig till platser där utsäde har delats ut eller för lokala organisationer att ta sig till byn, berättar major Ulrik Kjerstensson, ställföreträdande chef för PRT MeS sektion för civil-militär samverkan.
– Efter Ebtekar är säkerhetsläget avsevärt förbättrat. Därför stöttar vi Chimtals distriktskontor med det här utsädesprojektet, då vi var säkra på att bönderna verkligen fick den direkta hjälp de var i behov av.

Utsädesprojektet är ett samarbete mellan Chimtals distriktskontor, Chimtals polis, Amerikas Förenta Staters jordbruksdepartement och PRT MeS. Uppföljande Shuras har genomförts med gott resultat för att följa upp säkerhetsläget i berörda byar.

Operation Ebtekar är en av de största operationer som genomförts i det svensk-finska ansvarsområdet, av afghanska säkerhetsstyrkor. PRT MeS understödde operationen som genomfördes från andra veckan i december till efter jul. Resultatet blev ökad säkerhet och rörelsefrihet för byborna väster om Mazar-e Sharif, efter att ett stort antal motståndsmän gripits eller valt att fly.