I gränslandet med amerikanerna i Hairatan

I det svensk-finska ansvarsområdet finns den viktigaste gränsövergången i norra Afghanistan. Hairatan, gränsstaden mot Uzbekistan, kännetecknas av två landmärken, floden Amu Darya och bron över florden, den så kallade ”Freedom Bridge”. Bron är en viktig genomfart för tung godstrafik. Cirka 80 procent av Afghanistans bränsle transporteras över bron.

Cheferna för den svensk-finska styrkan besökte den amerikanska enhet som bland annat utbildar gränspoliser i Hairatan. Foto: Elina Katajamäki/Finska Försvarsmakten
Chefen för PRT Mazar-e-Sharif, Michael Nilsson (till höger) i samspråk med en företrädare för den amerikanska enheten och DCOs övlt Mikael Feldt.
Chefen för PRT Mazar-e-Sharif, Michael Nilsson (till höger) i samspråk med en företrädare för den amerikanska enheten och DCOs övlt Mikael Feldt. Foto: Elina Katajamäki/Finska Försvarsmakten
Med sina 820 meter långa järnarmar och 15 meter breda väg, som om det vore en famn, länkas Uzbekistan och Afghanistan samman.
Med sina 820 meter långa järnarmar och 15 meter breda väg, som om det vore en famn, länkas Uzbekistan och Afghanistan samman. Foto: Elina Katajamäki/Finska Försvarsmakten
Chefen för PRT Mazar-e-Sharif, Michael Nilsson (till höger) i samspråk med en företrädare för den amerikanska enheten och DCOs övlt Mikael Feldt. Foto: Elina Katajamäki/Finska Försvarsmakten
Med sina 820 meter långa järnarmar och 15 meter breda väg, som om det vore en famn, länkas Uzbekistan och Afghanistan samman. Foto: Elina Katajamäki/Finska Försvarsmakten

Sedan sommaren 2010 har amerikansk Isaf-trupp utövat mentorskap av afghanska säkerhetsstyrkors gränspolis (ANBP).

Överste Michael Nilsson, chef för Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) och den finske ställföreträdande chefen för PRT:t, överstelöjtnant Mikael Feldt, besökte nyligen Hairatan för att få en uppfattning av säkerhetsläget i området. Enligt Isaf-trupp på plats har säkerhetsläget förbättrats avsevärt efter operation Ebtekar. Operationen pågick i slutet av december månad, väster om Mazar-e Sharif och har fått positiva effekter även i andra delar av det svensk-finska ansvarsområdet. Det förbättrade säkerhetsläget gör det möjligt för ett effektivare och säkrare gränsarbete. I Hairatan byggs nu en afghansk-amerikansk bas, för att höja kvalitén på gränspolisens utbildning.

– När vi först etablerade oss här kunde vi känna av viss negativitet hos lokalbefolkningen. De var inte helt säkra på varför vi var här, säger kapten Locke, kompanibefäl för området.

Gränsområdets lokalbefolkning har sedan i somras fått en annan uppfattning av den amerikanska truppnärvaron. Locke menar att befolkningen har svängt i frågan och är nu alltigenom positiva. Distriktsguvernören stödjer Isaf-trupperna och välkomnar de civil-militära biståndsprojekt som har förbättrat befolkningens vardagliga liv. Isaf:s närvaro ger också säkerhet till befolkningen och tillser att fler biståndsprojekt kan påbörjas i området.

Viktig gränsövergång

Gränsövergången är en viktig inkörsport för både Isaf och Afghanistan att få in förnödenheter. En väl fungerande gränshandel och säkrare transporter kommer att innebära en förbättrad ekonomi för Afghanistan på sikt.

Hairatan har varit en viktig gränsövergång, även historiskt. Sovjetunionens ockupationsmakt i Afghanistan (december 1979 – februari 1989) har lämnat ett sovjet-inspirerat arkitektoniskt arv här. Även ”Freedom Bridge” – frihetens bro – byggdes av Sovjetunionen, under 1980-talet. Över den retirerade Sovjetunionens sista militära styrkor den 15 februari 1989.

Bron går också under namnet ”Friendship Bridge” – vänskapens bro.
Med sina 820 meter långa järnarmar och 15 meter breda väg, som om det vore en famn, länkas Uzbekistan och Afghanistan samman. Den robusta konstruktionen är inkörsporten till Afghanistans för över 20 bränsletankbilar som dagligen kör över gränsen och försörjer landet med cirka 80 av procent bränslebehovet. Även personbilar passerar gränsen. Den nybyggda järnvägen i Hairatan tillåter också gods att transporteras med tåg till Mazar-e Sharif.

Frihetens bro, eller vänskapens bro, famnar ett lugnt och fredfullt Hairatan. Kanske precis så lugnt och fredfullt som Afghanistan en gång kan komma att bli.