Ett stort intresse för yrket kustjägare

Det finns ett stort intresse att jobba på amfibieregementet och inom kustjägarkompaniet. Till 45 platser var det hela 250 sökande varav 110 kallades till tester och i skivande stund hade cirka 30 stycken bedömts lämpliga för provanställning.

Niclas genomför livräddningsmomentet. Foto: Kustjägarkompaniet
Stepptest med 25 kilos packning, 3 minuter/ben.
Stepptest med 25 kilos packning, 3 minuter/ben. Foto: Kustjägarkompaniet
Andra tester genomförs under och på ytan.
Andra tester genomförs under och på ytan. Foto: Kustjägarkompaniet
Kjell Norman, sjukgymnast på Amf 1.
Kjell Norman, sjukgymnast på Amf 1. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stepptest med 25 kilos packning, 3 minuter/ben. Foto: Kustjägarkompaniet
Andra tester genomförs under och på ytan. Foto: Kustjägarkompaniet
Kjell Norman, sjukgymnast på Amf 1. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

De sökande kom från alla försvarsgrenar med tidigare genomförd värnplikt som gemensam nämnare, några var redan anställda i försvaret.
Under kustjägaruttagningen, fick jag en pratstund med två sökande, Jacob och Niclas
Båda är i dag anställda på Livgardet som soldater och trivs alldeles utmärkt med det.
Jacob har sitt ursprung i flygvapnet där han gjorde sin värnplikt som flygbasgruppchef. Niclas var insatsgruppchef på Luftstridsskolan (LSS).

Hur hamnade ni på Livgardet?

– Livgardet sökte skyttesoldater, vi såg det som en möjlighet till utveckling efter att ha gjort lumpen. Då ett yrke inom Försvaret erbjuder utmaningar med varierande uppgifter, där ingen dag är den andra lik, var det en självklarhet att söka anställning. Vi lockades också av kamratskapet man får inom försvaret, vilket är en viktig del i ett arbete.

Varför söker ni till Kustjägarkompaniet?

– Vi vill uppnå det lilla extra som vi vet finns inom jägarutbildningen. Det är också stimulerande att jobba med människor som ger allt. Vi har också kompisar som har tjänstgjort på Amf 1 och trivdes jättebra, vi har hört att det är ett bra förband.
Inom amfibiesystemet satsas det också mycket på den enskilda soldaten och det finns ett helhetsstöd och helhetstänk som vi gillar.

Hur har ni förberett er för uttagningarna?

– Vi har en bra grund att stå på, både från värnplikten och inte minst från nuvarande anställning där vi genomför en hel del fysisk träning och är ute i fält. Men för att verkligen kunna ge allt har vi gjort avkall på en del saker, undvikit skräpmat och annat samt taktiktränat vad avser fysen. Det är inget alternativ att komma hit oförberedd, vi har ju sökt hit för att vi vill jobba med det här, och då måste man vara beredd att satsa. Oavsett hur det går, så vill vi gå härifrån med insikten av att vi har gjort vårt yttersta för att klara detta, men det räckte inte. Vi vill känna oss nöjda med våra prestationer.

Hur har ni upplevt uttagningen hittills?

– Upplägget på testerna har varit bra, men det har varit jobbigt. Som enskilda krav på milen och de andra fyskraven kan man tycka är ganska enkla, men sammantaget när man gör allt inom en kort tidsperiod så blir det jobbigt. Men vi förstår samtidigt vikten av att vara fysiskt tränad, men mycket sitter i huvudet och det handlar om inställning.

Vad säger era kollegor på Livgardet om att ni har sökt till kustjägaruttagnigen?

– Även då vi har krävande tjänster på Livgardet och trivs jättebra, så söker vi det lilla extra. Det vet våra kollegor om, så de önskade oss lycka till och var glada för vår skull. Med det nya systemet så ökar möjligheten till rörlighet inom försvaret så det är inget konstigt att tjänstgöra på olika förband.

Vad händer om ni inte blir uttagna?

– Vi gör som idrottsmännen, analyserar vad som gick fel, drar erfarenheter och tar nya tag. Självklart skulle det vara en besvikelse, men vi kommer att fortsätta jobba på Livgardet som vi trivs bra med, så vi är fortfarande vinnare som är kvar i försvaret.

Avslutningsvis, hur ser ni på utlandstjänstgöring?

– Det är en del av vårt jobb att kunna lösa uppgifter oavsett om det är här hemma eller någon annanstans. Vi övar ju här hemma för att kunna lösa uppgifter i alla konfliktområden. Man läser ju inte till läkare för att sedan inte få praktisera.

Uttagningarna en samverkan mellan funktioner

– Som sjukgymnast ger jag konsultativt stöd till befälen av fysisk förmåga kopplat till tjänstbarhet. Vi har under många år haft ett nära och bra samarbete mellan befälen på kustjägarkompaniet och oss sjukgymnaster vid extramönstringarna. Vi sammanfogar befälens praktiska erfarenheter och kunskaper om tjänstens innebörd med sjukgymnastens fysiologiska kunskaper och kommer fram till bra och rättvisande bedömningar, sa Kjell Norman, sjukgymnast på Amf 1

– Att tjänstgöra som kustjägare är bitvis ganska tufft, vi letar efter avvikande rörelsebeteende för att kontrollera om individen har förutsättningar att klara påfrestningar som tjänsten innebär. Är det någon som har en skada kan vi göra en bedömning om den går att träna upp eller inte, vi har hela tiden en dialog mellan sjukgymnasten, befälen och förbandsläkare för att göra en rättvis bedömning med individens bästa i fokus. Vi sjukgymnaster har fått en allt större och viktigare roll vid uttagningarna, då vi ser att Samarbetet ger bra resultat, sa Kjell

Vecka 108 genomförs nya uttagningar, du har fortfarande möjlighet att söka.