Beredskapen inledd för NBG

I samma stund som 2010 övergick i 2011 började allvaret för Nordic Battlegroup:– Nu har vi börjat lösa vår huvuduppgift - att stå i beredskap till EU:s förfogande, säger styrkans chef, Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson.Fram till den sista juni ska NBG inom tio dagar kunna sättas in nästan vart som helst i världen om EU så beslutar.

Nordic Battlegroup har nu inlett sin beredskap. Fram till sista juni ska styrkan vara beredd att sättas in inom tio dagar om EU så beslutar. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson konstaterar att NBG nu börjat lösa sin huvuduppgift- att stå i beredskap åt EU
Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson konstaterar att NBG nu börjat lösa sin huvuduppgift- att stå i beredskap åt EU Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Överbefälhavaren general Sverker Göranson är övertygad om att NBG kommer att göra nytta vid en insats.
Överbefälhavaren general Sverker Göranson är övertygad om att NBG kommer att göra nytta vid en insats. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson konstaterar att NBG nu börjat lösa sin huvuduppgift- att stå i beredskap åt EU Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Överbefälhavaren general Sverker Göranson är övertygad om att NBG kommer att göra nytta vid en insats. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Nordic Battlegroup består av nära 2 200 soldater och officerare från Sverige, Estland, Finland, Irland och Norge. Sedan en tid tillbaka finns också två kroatiska helikoptrar knutna till styrkan. Sverige har huvudansvaret och bidrar också med flest soldater - drygt 1 600.
– Nordic Battlegroup är nu ett viktigt verktyg i EU:s krishanteringsförmåga,
säger överbefälhavaren general Sverker Göranson.

Trygg ÖB

ÖB har på nära håll följt utvecklingen av NBG och känner sig trygg inför en
eventuell insats:
– Det här är en av Försvarsmaktens viktigaste uppgifter under 2011 och jag
är, precis som mina kollegor i de övriga NBG-länderna, övertygad om att
Nordic Battlegroup kommer att göra nytta vid insats.

– Jag delar ÖB:s uppfattning, säger  Force Commander Stefan Andersson. Efter höstens övningsserie känner jag mig mycket tillfreds med det vi har, kan och är. Fokus framöver är kompletterings- och vidmakthållandeutbildning vid alla förband så att vi bibehåller samma förmåga under hela beredskapsperioden.

”Stort lycka till”

Avslutningsvis vänder sig ÖB till alla soldater och officerare i Nordic
Battlegroup:
–Jag vill önska er stort lycka till, ni löser en viktigt uppgift, säger
Sverker Göranson.