Arbetsförmedlingen rycker in

En överenskommelse är nu klar för att arbetsförmedlingen ska matcha arbetssökande mot lediga platser i Försvarsmakten.När den nya organisationen är införd behöver det rekryteras mellan 4 000 och 6 000 frivilliga varje år.

I överenskommelsen ingår att Försvarsmakten ska utbilda arbetsförmedlare om myndigheten – på olika förband. Syftet är att de ska kunna ge en så korrekt bild av Försvarsmakten som är möjligt.
Överenskommelsen har undertecknats av ÖB Sverker Göranson och generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.


De båda berättar mer om överenskommelsen och svarar på frågor vid ett pressmöte, fredagen den 14 januari klockan 11.00.


Plats: Högkvarteret, Lidingövägen 24
Föranmälan: Mediecenter 08 – 788 88 88