Äntligen dags!

Nu har de första frivilliga rekryterna kommit till Marinbasen för att påbörja sin grundläggande militära utbildning, GMU. Efter en höst full av förberedelser för det nya systemet är det nu äntligen dags. Inrycket sker samtidigt på tretton platser i landet. Marinbasen tar emot den största gruppen, 180 rekryter.

Nu har Henrik Preiholt kvitterat ut den utrustning som krävs för att kunna genomföra sin grundläggande militära utbildning, GMU. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Henrik Preiholt letar förbrilt efter sin motoroverall.
Henrik Preiholt letar förbrilt efter sin motoroverall. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Linus Johansson från Skövde på logementet som ska vara hans hem de närmsta veckorna.
Linus Johansson från Skövde på logementet som ska vara hans hem de närmsta veckorna. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Magnus Persson, chef för Utbildning och insatskompani af Trolle.
Magnus Persson, chef för Utbildning och insatskompani af Trolle. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten
Henrik Preiholt letar förbrilt efter sin motoroverall. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Linus Johansson från Skövde på logementet som ska vara hans hem de närmsta veckorna. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Magnus Persson, chef för Utbildning och insatskompani af Trolle. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten

– Jag ville göra något mer praktiskt och arbeta nära människor, säger Henrik Preiholt, 21 år och från Eskilstuna. Henrik har som ett mellansteg efter gymnasiet läst till ingenjör på högskolan fram till inrycket.
– Jag har alltid varit intresserad av Försvarsmakten och ser det som en seriös arbetsplats och något man kan ha som grund berättar Henrik under tiden han förbrilt letar efter sin motoroverall. Henrik har en kusin som är kapten i Försvarsmakten och det han har hört från honom känns bra. Om skillnaden mellan värnplikt och frivillighet säger Henrik:
– Det känns bra att det är frivilligt och jag tror att det kommer att vara mer intensivt eftersom det är mycket som ska hinnas med på tre månader. Henrik hittar sin motoroverall och kliver i sina kängor, redo för sin första dag.

– Det är riktigt skönt att få komma hit, det har varit en lång väntan, säger Linus Johansson, 19 år, från Skövde. Linus har länge vetat att det är detta han vill göra.
– Jag har militärer i familjen och i släkten, men de är i armén. Jag och min tvillingbror som också kom hit igår, blir kanske de första i marinen.
Det är inte bara hos Linus som viljan att göra sitt bästa finns:
– Vi som kom hit tidigare satt och pratade igår kväll och motivationen är bra, de allra flesta vill åka utomlands. Det ska bli en utmaning, kul att få träffa folk från hela landet och att förhoppningsvis till slut få anställning. 

– Det första de ska göra efter att ha hämtat sin utrustning och hittat sina logement är att ta på sig overallen och kängorna, fylla på vattenflaskan, stuva undan de civila kläderna och ringa hem, berättar Roger Sternestedt som är en av instruktörerna på femte plutonen som Henrik och Linus tillhör.
– Det blir en mjukstart. Roger tror inte att det blir så stor skillnad för instruktörerna att det är frivilliga rekryter som de ska arbeta med, det senaste inrycket sommaren 2010 bestod av övergångsvärnpliktiga som också fritt fick välja att komma.

Prioriterad verksamhet

– Det är kul att jobba med prioriterad verksamhet, berättar Magnus Persson som är chef för Utbildning- och insatskompani af Trolle på Marinbasen.

Förberedelserna påbörjades i mitten av oktober i Halmstad. Den grundläggande militära utbildningen ska vara samma oavsett var i Sverige man gör den. Därför var det gemensam utbildning av plutonchefer och kompaniledningar för alla förband som nu tar emot de inryckande.

– Vi har förberett oss utefter de fastställda kursplaner som finns. Tre veckor före och efter jul har vi som ska jobba med rekryterna på detaljnivå själva gått igenom utbildningen. Vi har bland annat varit i fält och förövat allt för att inget ska falla mellan stolarna och för att vi ska vara så förberedda som möjligt, säger Magnus.

Under utbildningen utvecklas grundläggande förmågor inom bland annat vapenhantering och strid, skyddstjänst och sjukvård. Som ett led i att lyckas med utbildningen och för att rekryterna i ett tidigt skede ska få förståelse för framtida arbete, kommer rekryterna redan första veckan att få en målbildsförevisning i marin miljö kopplat till fartyg och hamnområde. Det är det här som är den nya vägen in i Försvarsmakten oavsett om man kommer att fortsätta som officer, soldat/sjöman eller inom de nationella skyddsstyrkorna.