Vinterpaus för ammunitionsröjning

Marinbasens uppgift att genomsöka Basareholmen avseende upptäckt krigsmateriel är klar för i år. Samtliga byggnader har genomsökts och all materiel som inte hör hemma på ön är bortforslad eller förstörd (sprängd) på plats.

Basareholmen i Karlskrona Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten

Totalt har ca 150-200 pallar materiel lämnat ön för förstöring. Farliga kemikalier kommer att hanteras och hämtas av miljösaneringsföretaget Rangsells. Under veckan har ammunitionsröjare från SWEDEC och Göta Ingenjörsregemente (Ing2) i Eksjö, personal ifrån Skyddscentrum i Umeå och röjdykare ur Fjärde sjöstridsflottiljen avslutat sin sökverksamhet, vilken inte har gått att avsluta helt på grund av väderleken. Sökverksamheten utanför byggnader på ön kommer i stället att återupptas när väderleken tillåter, troligtvis till våren 2011. Då ön ännu inte är helt genomsökt, är Basareholmen fortfarande tillfälligt skyddsobjekt vilket innebär att det är förbjudet för allmänheten att beträda ön.
Så länge tillträdesförbudet respekteras på Basareholmen, råder ingen fara för allmänheten.