Vaktavlösning i Afghanistan

Det är en väl förberedd överste Michael Nilsson, chef FS 20, som på söndagen tog över ansvaret för det svensk-finska ansvarsområdet i norra Afghanistan, Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS). Stödet till afghanska säkerhetsstyrkors arbete med att stärka regeringens fredsarbete och skapa förutsättningar för utvecklingen i området står i fokus.

Parad för fanan under överlämningsceremonin under söndagen. Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten
Tyske generalen Fritz (se artikeln) chefen för norra kommandot,  RC North, talar.
Tyske generalen Fritz (se artikeln) chefen för norra kommandot, RC North, talar. Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten
FS 20 övertar befälet från FS 19.
FS 20 övertar befälet från FS 19. Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten
FS 20:s standar bars av fänrik Anna Persson.
FS 20:s standar bars av fänrik Anna Persson. Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten
Tyske generalen Fritz (se artikeln) chefen för norra kommandot, RC North, talar. Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten
FS 20 övertar befälet från FS 19. Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten
FS 20:s standar bars av fänrik Anna Persson. Foto: Mikael Wallentin/Försvarsmakten

– Det är en fortsättning på tidigare kontingenters arbete, inom ramen för Isaf. FS 20 utvecklar och stärker Sveriges och Finlands långsiktiga engagemang tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna, säger överste Michael Nilsson.

– Vi är förberedda för uppgiften som vi nu tar över från FS19. Förbandet är välövat med professionella soldater och officerare som är redo att ta över ansvaret, fortsätter chefen för FS 20.

Generalmajor Hans-Werner Fritz, chefen för Isaf:s norra kommando, höll tal till den svensk-finska styrkan och sammanfattade säkerhetsarbetets syfte.
– Utan säkerhet är utveckling i Afghanistan inte möjligt.

Sveriges Senior Civilian Representative vid PRT Mazar-e-Sharif, Ambassadör Krister Bringéus, vittnar om den påverkan svenska och finska truppers säkerhetsarbete har haft på den lokala nivån.

– En mindre odling av saffranslökar är ett jordbruksprojekt som ger jordbrukare i Ali Zayi ett alternativ till opiumodling, genom USDA (United States Department of Agriculture). Utan en säkrare tillvaro för byborna, i Ali Zayi, hade projektet inte varit möjligt att genomföra. När svensk-finska styrkorna nu fortsätter med säkerhetsarbete i området, väster om Mazar-e-Sharif, ser vi till att det projektet och fler påbörjade projekt kan avslutas och säkerställas, säger ambassadör Bringéus.

Det är genom att etablera en patrullbas i byn Ali Zayi som den svensk-finska kontingenten har åstadkommit den säkerhet som gjort det möjligt för byborna att ta del av jordbruksprojektet, som ett lagligt alternativ till opiumodlingar, med motsvarande ekonomiska vinst.

Överste Michael Nilsson är samstämmig med generalen och ambassadören.
– Vi måste fortsätta på den på den inslagna banan, att tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor etablera en sådan grad av säkerhet att utvecklingen i PRT MeS fyra provinser kan fortsätta.


Sida har ställt 30 miljoner kronor till förfogande för särskilda insatser
i PRT:s område. I nära dialog med de lokala afghanska myndigheterna ska
ytterligare projekt hittas som gör det bättre för människorna i området.

- Det är viktigt att biståndet når ut i samtliga fyra provinser men
självklart måste vi fokusera på särskilda områden där bistånd koordineras
med operationerna, säger överste Michael  Nilsson

Bland de samlade under ceremonin fanns några av PRT Mazar-e-Sharifs
närmaste samarbetspartners; chefen för afghanska arméns 209:e kår, general
Vesa och chefen för afghanska arméns 3:e brigad, general Farouk samt
polischefer och provinsguvernörer.