Utvecklande utbyte

Elever från fältarbetsskolan på ingenjörregementet i Eksjö har fått i uppgift att ta och försvara ett stort betonghus i strid i bebyggelse-anläggningen på Revingehed.Soldater från P 7:s strategiska reserv har fått i uppgift att ta och säkra densamma. Det visar sig bli en svår och nyttig övning för båda sidor.

Att veta vad som väntar bakom hörnet är en att svårigheterna med strid i bebyggelse. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Mattias Olsson ger upp: med fienden över sig och utanför huset återstår bara att kalla på förstärkning och vänta så säkert som möjligt.
Mattias Olsson ger upp: med fienden över sig och utanför huset återstår bara att kalla på förstärkning och vänta så säkert som möjligt. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Att skydda trappen mot insyn och förstärka taket med stockar är bara två av många tekniker eleverna lärt sig under kursen.
Att skydda trappen mot insyn och förstärka taket med stockar är bara två av många tekniker eleverna lärt sig under kursen. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Gunnar Gustafsson berättar hur Eksjö-eleverna tänkt när de gjort olika åtgärder vid trappan.
Gunnar Gustafsson berättar hur Eksjö-eleverna tänkt när de gjort olika åtgärder vid trappan. Foto: Anja ljungberg/P7/Försvarsmakten
Mattias Olsson ger upp: med fienden över sig och utanför huset återstår bara att kalla på förstärkning och vänta så säkert som möjligt. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Att skydda trappen mot insyn och förstärka taket med stockar är bara två av många tekniker eleverna lärt sig under kursen. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Gunnar Gustafsson berättar hur Eksjö-eleverna tänkt när de gjort olika åtgärder vid trappan. Foto: Anja ljungberg/P7/Försvarsmakten

Halva kusen hölls i Eksjö, resten på Revingehed.
– Det här är en väldigt bra anläggning. Dessutom är det ny och okänd terräng för eleverna och då blir det svårare för dem, säger major Johan Lindqvist, chef för taktiksektionen på Fältarbetsskolan i Eksjö. Han får medhåll av läraren, kapten Martin Hertzman, som planerat övningen under lång tid.

När momentet – som blir lite av examen för eleverna – börjar har de ägnat nästan två dygn åt att planera och förbereda för att klara ett anfall. De som ska anfalla är stab- och trossplutonen från strategisk reserv på P 7. De blev ombedda att vara så kallad B-styrka, alltså spela motståndare, för att göra övningen bättre för Eksjö-eleverna. Men det är också en bra övning för soldaterna.
– Stab- och trossplutonen har inte övat så mycket strid i bebyggelse som skyttesoldaterna i resten av kompaniet. Det här är både en chans att öva men också ett tillfälle att se vilka moment vi behöver utbilda i ännu lite mer, säger övningsledaren från P 7, löjtnant Martin Nilsson. 

Han ser också ett ypperligt tillfälle för soldaterna att lära sig mycket nytt.
– På P 7 har vi inte den här typen av förband. De har en helt annan förmåga än vi har. Vi lär oss mycket av dem, säger han.

Det är dags att dra igång momentet. Soldaterna från P 7 – som egentligen är för få för att kunna lösa uppgiften på ett bra sätt - möter tufft motstånd, det smäller både här och där, och inifrån den stora byggnaden viner kulorna. Att försöka ta sig in visar sig bli en snudd på övermäktig uppgift – förutom bråte, taggtråd och försvarsladdningar kommer handgranater farande från övervåningen, där eleverna från Eksjö barrikaderat sig. Till slut kommer tre tappra soldater från P 7 in – men med motståndaren på övervåningen och cirklandes utanför i pansarbandvagnar finns det inte mycket att göra.
– Nu hittar vi ett rum där vi är någorlunda säkra och kallar på förstärkning, säger packgruppchefen Mattias Olsson.

Sedan bryts momentet.
– Det är bra att öva med andra. Man får en helt annan syn på saker, konstaterar Mattias.
– Det roligt att öva mot förband som man inte känner. Man lär sig mycket, säger kollegan Johan Håkansson, packsoldat, och konstaterar att det är ett roligt jobb att vara soldat: även om det många dagar är mer krävande än de flesta andra jobb är det också otroligt varierat.

Sedan körs samma scenario en gång till. Den här gången lyckas soldaterna från P 7 bättre. När de är på väg att lyckas ta sig upp kommer Eksjösoldaterna på en slug lösning – att ta sig ut ur huset via stegar och slå motståndaren bakifrån. Idén visar sig dock ha sina brister – även om man vet vilka hinder man själv satt upp tar det tid att ta sig förbi dem om man gjort sitt arbete noggrant. I slutänden har Eksjö tvingats släppa övervåningen. Och även om P 7:s soldater kom in kommer de ha svårt att ta sig därifrån.

Efteråt blir det genomgång med alla soldater. Som avslutning får soldaterna från P 7 gå ett varv i huset och titta på det som Eksjöeleverna gjort. Peter Persson, blivande specialistofficer, och Gunnar Gustafsson, blivande officer, visar hur de blockerat trappan, gjort insynsskydd och visar hur de kunnat kasta handgranater från ovanvåningen på ett sätt som bara är farligt för fienden.
– Det är kul att få visa upp det vi är bra på, säger Gunnar.
– Och det var kul att få möta ett högteknologiskt förband med avancerad teknisk utrustning, säger Peter.