Strategisk reserv underlättar överlämning i Afghanistan

– Det är vårt jobb att kunna sättas in snabbt. Och vi känner att de färdigheter vi övar på hemma fungerar i insats. Det säger major André Saedén före hemresan till Sverige efter sex veckor i Afghanistan tillsammans med en pluton ur den strategiska reserven.

Medaljceremoni dagen före avfärd mot Sverige. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten

Den pluton som just lämnat Afghanistan är från Södra skånska regementet P7 tillhör den strategiska reserven och står i beredskap sedan den 1 oktober i höstas. Hela, eller delar av, kompaniet ska med kort varsel kunna åka iväg för att göra en insats och beredskapstiden är två år.

– Det har varit intensivt och vi tar många erfarenheter med oss hem. Det är en komplex uppgift att stödja den svenska styrkan i Afghanistan. Men eftersom vi har en hög utbildningsnivå så kunde vi nå effekt på ganska kort tid. Vårt jobb är ju att underlätta överlämningen mellan det avgående och pågånde förbandet, säger André Saedén.

– När man ska sättas in under en kort tid är ett bra samspel med dem som kan läget i insatsområdet väldigt viktigt och det tycker jag vi har haft med både FS 19 och FS 20, säger André Saedén. Det har också varit intressant att jobba med två förband som arbetar på lite olika sätt.

Överste Michael Nilsson är chef för förbandet FS 20 som påbörjade tjänstgöringen i Afghanistan i början av december;

– Den strategiska reserven levererar effekt direkt eftersom de är ett utbildat och samövat förband. Man vet vad de kan och klarar av och kan därför ge dem operativa uppgifter direkt.

– Det är en stor fördel för oss på FS 20 att den strategiska reserven kommer just från Södra skånska regementet eftersom personalen på vårt förband till stora delar också kommer därifrån. Personlig kännedom innebär färre friktioner och förstärker möjligheten att leverera effekt omedelbart. Ytterligare framgångsfaktorer är att många av soldaterna tidigare tjänstgjort i utlandsstyrkan, bland annat i Afghanistan, men också att just denna pluton har förmåga att använda alla fordon vi har i insatsområdet, inklusive stridsfordon 90.