Stort intresse för tidvis tjänst

Den första övningen med tidvis tjänstgörande soldater genomfördes med stor uppslutning, i Halmstad i helgen. Luftvärnsregementet har fått uppdraget att i ett pilotprojekt testa och utvärdera ett koncept för den nya personalkategorin.

För Ida-Maria Martinsson från Lund lockar internationell tjänst. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr följde övningen på plats och pratade med soldaterna, här med Lina Lundkvist.
Regementschef Lennart Klevensparr följde övningen på plats och pratade med soldaterna, här med Lina Lundkvist. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Daniel Roskvists och Henrik Carlsteins radiokunskaper sattes på prov under patrullfälttävlingen som avslutade helgens övning.
Daniel Roskvists och Henrik Carlsteins radiokunskaper sattes på prov under patrullfälttävlingen som avslutade helgens övning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Bataljonchef Torkel Nordwall imponerades av soldaternas vilja och kompetens.
Bataljonchef Torkel Nordwall imponerades av soldaternas vilja och kompetens. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr följde övningen på plats och pratade med soldaterna, här med Lina Lundkvist. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Daniel Roskvists och Henrik Carlsteins radiokunskaper sattes på prov under patrullfälttävlingen som avslutade helgens övning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Bataljonchef Torkel Nordwall imponerades av soldaternas vilja och kompetens. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Idén med tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) är att deras huvudsakliga syssla är en annan, men att de vid övningar och internationella insatser kan kallas in. En stor majoritet av dem som nu anställts är tidigare värnpliktiga från Luftvärnsregementet.
– Det har lagts ner ett gediget arbete på 62:a luftvärnsbataljonen, där soldaterna anställts, för att både hitta och intressera dem för pilotprojektet, sa Luftvärnsregementets chef, Lennart Klevensparr som intresserat följde deras första övning.

Rekryteringen av de 150 soldaterna har varit lyckad, bara ett fåtal vakanser finns kvar. Eftersom avtalen och regelverket för de tidvis anställda soldaterna inte är klara förrän 2012, har pilotprojektets soldater anställts på särskilda övergångsbestämmelser. Dessa lägger alla skyldigheter på Försvarsmakten. Därför fanns det en viss oro för hur många som verkligen skulle komma till regementet under fredagen för den första övningen. En oro som visade sig vara obefogad. 111 ivriga soldater hämtade ut sin materiel under fredagen.
– Jag är fantastiskt nöjd med responsen, förklarade bataljonchef Torkel Nordwall. Och jag är också mycket imponerad av viljan och kompetensen hos soldaterna. Nu är det upp till oss att leverera!

Självklarhet att hoppa på

Henrik Carlstein studerar till idrottslärare i Stockholm. När han fick höra om pilotprojektet behövde han inte någon lång betänketid.
– För mig var det en självklarhet att hoppa på, förklarade han. Det passar mig bra att kombinera det här med studierna, och jag ska inte sticka under stol med att det är ett fint tillskott till en studentinkomst också. Att det sen är förbaskat roligt också gör ju ingenting.
Tidigare har Henrik Carlstein gjort värnplikten vid Lv 6 och dessutom deltagit i både Nordic Battlegroup 08 och Kosovo-missionen KS20.
– Det är kul att komma tillbaka och träffa gamla kamrater. Man saknar det militära livet när man är hemma, sa han.

Men kanske är den stora moroten att anställningen ger möjlighet att åka på internationella missioner. Ida-Maria Martinsson som gjorde värnplikten på Lv 6 2006-2007, framhåller att gruppdynamiken och gemenskapen som viktiga faktorer. Men det är en internationell mission som lockar mest.

Viktig roll

– De tidvis tjänstgörande gruppbefälen, soldaterna och sjömännen spelar en stor och viktig roll i vår framtida försvarsmakt, säger regementschef Lennart Klevensparr. Därför är det mycket hedersamt att Luftvärnsregementet valts ut att leda pilotprojektet.