Stöd till afghansk operation

De afghanska säkerhetsstyrkorna i det svensk-finska ansvarsområdet genomför just nu en operation i syfte att minska det väpnade motståndets inflytande i området väster om Mazar-e-Sharif. Ett annat syfte med operationen är att säkerställa rörelsefriheten längs den viktiga ringväg som går genom norra Afghanistan. Det svensk-finska Provincial Reconstruction Team (PRT) stödjer operationen som fått namnet Ebtekar, vilket kan översättas med initiativ eller nytänkande.

Gemensam fotpatrull med ANSF i området väster om Mazar-e-Sharif. Foto: FS 20/Försvarsmakten
Chefen för första skyttkompaniet samverkar med den Afghanska polisen.
Chefen för första skyttkompaniet samverkar med den Afghanska polisen. Foto: FS 20/Försvarsmakten
"Att staben samgrupperat har gett bra effekt i det korta perspektivet eftersom vi kunnat stötta varandra för att få samma lägesbild", säger Per Nilsson.
"Att staben samgrupperat har gett bra effekt i det korta perspektivet eftersom vi kunnat stötta varandra för att få samma lägesbild", säger Per Nilsson. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Gemensam presskonferens med företrädare för den afghanska militären och polisen provinsguvernören.
Gemensam presskonferens med företrädare för den afghanska militären och polisen provinsguvernören. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Chefen för första skyttkompaniet samverkar med den Afghanska polisen. Foto: FS 20/Försvarsmakten
"Att staben samgrupperat har gett bra effekt i det korta perspektivet eftersom vi kunnat stötta varandra för att få samma lägesbild", säger Per Nilsson. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Gemensam presskonferens med företrädare för den afghanska militären och polisen provinsguvernören. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten

Säkerheten för de som använder ringvägen genom norra Afghanistan har på vissa sträckor avsevärt försämrats under senare delen av 2010.

- Här färdas såväl afghanska civila transporter som företrädare för biståndsorganisationer. När rörelsefriheten för dessa hindras så försvåras också utvecklingsarbetet i hela regionen, förklarar operationschefen i PRT Mazar-e Sharif överstelöjtnant Per Nilsson.

Samtidigt har Isaf-styrkor utsatts för attacker vid ett ökat antal tillfällen i samma område både längs ringvägen och när man genomfört patruller i byarna.

- Vi hoppas att biståndsorganisationerna och PRT:ts civila företrädare bättre ska kunna komma in i området framöver och genomföra utvecklingsprojekt, säger Per Nilsson.

I början av december inleddes operation Ebtekar med att provinsguvernören samt företrädare för de afghanska säkerhetsstyrkorna det vill säga militären och polisen meddelade i lokal media att man hade för avsikt att särskilt fokusera på området väster om Mazar-e Sharif. Flera liknande operationer har genomförts i angränsanden provinser under samma tidsperiod vilket också rapporterats i lokal afghansk media.

Resultat 

- Operationen pågår fortfarande. Men det vi kan säga just nu är att sedan andra veckan i december har de afghanska säkerhetsstyrkorna genomfört sökoperationer i ett 40-tal byar i Chimtal och Chaharbolak distrikten. Ett antal misstänkta motståndsmän har häktats, vapen och ammunition har hittats, och en opiumfabrik har förstörts. Den afghanska armén har också framgångsrikt röjt ett antal hemmagjorda vägbomber, så kallade IED (Improvised Explosive Device), med stöd av svenska enheter, fortsätter Per Nilsson.

- Ett annat positivt resultat är att några individer ur det väpnadet motståndet lagt ner sina vapen och överlämnat sig till reintegrationsprocessen.

Motståndarna gömmer sig i byarna bland civilbefolkningen vilket utsätter de civila för stora risker och samtidigt försvårar sökoperationerna. Under pågående operation rapporteras att fyra civila dödats av IED:er som lagts ut av det väpnade motståndet. Samtidigt har de afghanska säkerhetsstyrkorna förlorat fyra soldater och ytterligare fyra har skadats, i huvudsak till följd av IED-attacker.

Samgrupperad stab


Det svensk-finska PRT:t stödjer operationen med olika enheter såsom IED-röjningsgrupp och obemannat spaningsflyg. Dessutom har svenska skytteplutoner sampatrullerat med afghanska armén och utgjort yttre skydd vid sökoperationer i byarna. Ett samverkansteam har grupperat tillsammans med den afghanska brigadstab som leder operationen. Enligt Isaf:s principer är det de afghanska säkerhetsstyrkorna som leder verksamheten och de internationella som stödjer.

- Att staben samgrupperat har gett bra effekt i det korta perspektivet eftersom vi kunnat stötta varandra för att få samma lägesbild. Men jag tror att vi kommer se den största effekten på sikt eftersom vi i staben nu fått ovärderliga erfarenheter av att leva och arbeta tillsammans med våra afghanska motparter under en längre tid. Genom detta ökar förtroendet för varandra och vårt samarbete blir bättre framöver när vi ska planera tillsammans, säger Per Nilsson.

- En viktig del när man ska stödja och utöva mentorskap är ju att först förstå hur våra afghanska motparter jobbar. När vi nu etablerat en grund där vi dels lärt känna varandra bättre, dels har mer förståelse för deras arbetssätt, så kommer vi från Isaf:s sida kunna bli bättre på att stödja dem. Det kan vara allt från hur man genomför långsiktig operationsplanering till hur man på ett tydligt sätt för en lägeskarta, avslutar Per Nilsson.