Soldater bygger nya traditioner

I takt med att allt fler soldater och gruppchefer nu anställs vid Lv 6 så utvecklas också de sociala delarna av soldatlivet. Nya umgängestraditioner utvecklas efterhand för den nya kategorin anställda och ett viktigt steg togs när soldathemsmässen invigdes.

Oscar Wickman, soldat vid logistikkompaniet hoppas att den nya soldathemsmässen ska bli en populär samlingspunkt för de nyanställda soldaterna vid Lv 6. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr och trossoldat Oscar Wickman klippte tillsammans invigningsbandet till den nya mässen.
Regementschef Lennart Klevensparr och trossoldat Oscar Wickman klippte tillsammans invigningsbandet till den nya mässen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr och trossoldat Oscar Wickman klippte tillsammans invigningsbandet till den nya mässen. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Det är de nyanställda soldaterna och gruppcheferna vid Lv 6 som själva styrt arbetet med att utforma den nya mässen, utifrån soldaternas behov och önskemål. Oscar Wickman, soldat på logistikkompaniet, har varit sammanhållande.
– Detta känns jättekul, säger han och hans kolleger som jobbat särskilt med den nya mässen.
Detta är till för sammanhållningen bland soldaterna. Det är viktigt att umgås med soldater från andra kompanier än det egna, och kunna umgås även på fritiden.

Mässen spelar en viktig roll i den förbandsanda och gemenskap som utmärker Försvarsmakten som arbetsplats. Tidigare hade de olika officerskategorierna olika mässar, men på senare år har mässarna utvecklats mot att bli en gemensam samlingspunkt för alla anställda. När nu den nya kategorin soldater växer kommer också nya traditioner att växa fram.
– Alla anställda ska ha en mäss att gå till, säger regementschef Lennart Klevensparr, det är en viktig del av vårt förbandsliv. Därför har vi också stöttat soldaterna när de utformar en mäss utifrån sina behov. De behöver bygga upp en egen gemenskap och yrkesidentitet – de är ju något av pionjärer i den nya Försvarsmakten.

Hittills har 50 soldater och gruppchefer anställts för kontinuerlig tjänstgöring vid Lv 6, men om några år kommer de att vara 300 stycken. Därtill kommer de närmare 600 soldater och gruppchefer som kommer att ha tidvis tjänstgöring vid regementet, till exempel i samband med övningar.

– Då blir det ännu viktigare att ha en mäss att träffas på för att lära känna varandra, säger Oscar Wickman, innan han fortsätter med förberedelserna inför den julfest som ska inviga den nya soldathemsmässen.