Sista pliktsoldaterna lämnar

Under den närmaste veckan lämnar de sista soldaterna som ryckte in under pliktlag, Livgardet. En epok i svensk försvarshistoria är därmed till ända.- Det är det bästa jag gjort, säger Eric Thellman.

In i det sista höll soldaterna formeringen och marscherade i takt. Drygt 200 soldater från livkompaniet och 6. kompaniet avslutade idag sin utbildning. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Pansarbandvagn 302, även kallad PBV eller ”pebban”, är nu ett minne blott på Livgardet. I och med årsskiftet läggs 11. och 12. lätt mekaniserande bataljonen ned.
Pansarbandvagn 302, även kallad PBV eller ”pebban”, är nu ett minne blott på Livgardet. I och med årsskiftet läggs 11. och 12. lätt mekaniserande bataljonen ned. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
I onsdags genomfördes korum med efterföljande fackeltåg genom övningsfältet.
I onsdags genomfördes korum med efterföljande fackeltåg genom övningsfältet. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Eric Thellman slutförde utbildningen fastän den vid halvårsskiftet blev frivillig. Han blir efter årsskiftet anställd i 7 Manöverbataljon lätt.
Eric Thellman slutförde utbildningen fastän den vid halvårsskiftet blev frivillig. Han blir efter årsskiftet anställd i 7 Manöverbataljon lätt. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Pansarbandvagn 302, även kallad PBV eller ”pebban”, är nu ett minne blott på Livgardet. I och med årsskiftet läggs 11. och 12. lätt mekaniserande bataljonen ned. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
I onsdags genomfördes korum med efterföljande fackeltåg genom övningsfältet. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Eric Thellman slutförde utbildningen fastän den vid halvårsskiftet blev frivillig. Han blir efter årsskiftet anställd i 7 Manöverbataljon lätt. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten

De hörs innan de syns, de drygt 200 personer som idag, den 3 december slutförde sin militära utbildning på Livgardet. Tydliga rop om vilket kompani de tillhör varvas med ”MUCK”. I handen håller de vita kuvert med betyg och på ryggen bärs en väska eller svart sopsäck med civila ägodelar.
Det är alltså precis som vanligt, men ändå inte. De är de sista soldaterna som ryckte in under pliktlag och som personifierar värnpliktsförsvaret.

76 procent slutförde

Osäkerheten var stor inför halvårsskiftet, nu kunde soldaterna hoppa av utbildningen när som helst. Fastän det fanns uppgifter som måste lösas med ett visst antal personer.
- Hur många skulle stanna kvar? Ska vi ställa del av utbildning eller kommer vi att kunna nå våra höga utbildningsmål i strid? Vad kan vi erbjuda, hur ser avtalen ut? Vilka förmåner gäller för de olika förbanden? frågar överstelöjtnant Peter Tagesson, chef för 11. lätta mekaniserade bataljonen.
Svar: Hela 76 procent stannade kvar och han behövde inte ställa någon stridsutbildning. Vid inryck angav 40 procent av 250 att de var intresserade av internationell tjänst eller att jobba här. Att så många fler, från 40 procent upp till 76, ändå stannat kvar menar han visar att de lyckats.
- Det är stor sannolikhet att flera av dem kommer tillbaka. Många har redan sökt, andra har aviserat att de vill resa, studera eller fundera först, säger Peter Tagesson.

Erbjuds jobb

Han är med andra ord mycket nöjd. Året har varit ganska intensivt. De har fått en stor del av både strid i form av stora övningar i NBG:s slutövning och statsceremoniel med bröllopet och riksdagens öppnande, vilket är ovanligt.
- Under året har jag sett ett av de bästa eldöverfall jag någonsin sett, och genomgående slagits av soldaternas inställning. De har vilat göra ett bra jobb och vi har från flera olika håll fått beröm för våra soldaters engagemang, vilja, attityd och kreativitet, säger Peter Tagesson.
Livgardet har redan idag anställt gruppchefer till insatsförbanden. Bemanning av fler tjänster pågår och i januari börjar fler personer sin anställning på förbandet. Alla soldater från 11.lätta mekaniserade bataljonen som är godkända och klarar antagningskraven kommer, om de söker, i nuläget att kunna få någon form av anställning vid Livgardet.

Ville slutföra

Eric Thellman och Joakim Westman är två av dem som sökt och Eric återvänder redan om någon vecka.
Vad fick er att stanna kvar, trots att ni kunde lämna den 1 juli?
- Man kan ju inte lämna saker ogjort, säger Joakim Westman.
- Det är det bästa jag gjort. Alla prövningar: både fysiska, psykiska och att ha fått vänner för livet, säger Eric Thellman.
Även om han inte skulle ha återvänt tror han att utbildningen varit meriterande, även civilt. Framförallt ledarskapsutbildningen.
Joakim Westman tillägger:
- Jag har lärt mig att bita ihop och att hjälpas åt. Att en kommer i mål spelar ingen roll, det är gruppen som måste lyckas.

Utspridda muck

Timmarna senare marscherade en betydligt mindre styrka ut genom valvet på Livgardets kavallerikasern. Ett 40-tal militärpoliser, som utbildats och säkerställt ordning och säkerhet inom Försvarsmakten, tog farväl.
Nästa fredag, den 10 december, är det dags för de allra sista. Då marscherar åtta soldater i Livgardets dragonmusikkår ut genom valvet – givetvis till tonerna av musik.