Petraeus fick lägesbild i Norra Afghanistan

Isaf:s högste chef, general David Petraeus, besökte nyligen norra Afghanistan och gav sin syn på hela insatsen kopplat till det svenska ansvarsområdet.

General Petraeus pratade med några av soldaterna under besöket hos andra skyttekompaniet. Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten

– Det var ett utmärkt tillfälle att få framföra vad vi gör, vad vi har framför oss och vilka bedömningar vi gör av hoten i vårt ansvarsområde, säger överste Michael Nilsson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan.

Afghanistan är knappt en och en halv gång så stort som Sverige till ytan och har en befolkning på cirka 28 miljoner. Isaf har delat in landet i sex
geografiska områden, så kallade regional commands(RC). Inom varje RC finns ett Provincial Reconstruction Teams (PRT) och totalt finns det 27 PRT i Afghanistan.

– Det är klart att det är en utmaning för ISAF:s högste chef att hålla sig uppdaterad på allt som händer i ett så stort land som Afghanistan. Förutsättningarna och utmaningarna i olika delar av landet är komplexa och de varierar dessutom mellan provinserna. Därför var det viktigt att han besökte två av våra provinser, Jowzjan och Sar-e Pul, och dessutom förde diskussioner med Isaf-chefen i det norra området, säger Michael Nilsson.

Det svensk-finska ansvarsområdet omfattar fyra provinser och ligger inom Regional Command North (RCN) där Tyskland har det övergripande ansvaret. Inom RCN finns det fem PRT.

– Besöket innebar också att två av våra kompanichefer fick tillfälle att, på plats i eget område, uppvisa mycket god förmåga att lösa komplexa uppgifter redan kort tid efter ankomst till insatsområdet, säger Michael Nilsson.