Översvämningsinsats i Albanien

Kraftiga regn på Balkan har orsakat stora översvämningar i nordvästra Albanien, främst i området kring staden Shkodër. Torsdagen den 2 december skickade Albanien en vädjan om hjälp till Kosovos regering.

2000 människor har evakuerats från det översvämmade området. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten
Vattnet fortsatte under söndagen att stiga i staden Shkodër.
Vattnet fortsatte under söndagen att stiga i staden Shkodër. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten
De stora vattenmassorna gör att det är svårt att ta sig fram med bil.
De stora vattenmassorna gör att det är svårt att ta sig fram med bil. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten
Vattnet fortsatte under söndagen att stiga i staden Shkodër. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten
De stora vattenmassorna gör att det är svårt att ta sig fram med bil. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten

Kosovos president och premiärminister beslutade att Kosovo Security Force (KSF) skulle skicka en insatsstyrka utomlands för andra gången någonsin. Styrkan som avmarscherade redan samma dag och består av 58 man ur KSF:s Search and Rescue Company, Force Police och delar av underhållsbataljonen. Styrkan åtföljs av en rådgivare ur KFOR, en svensk officer som normalt tjänstgör som KFOR:s chefsmentor i Operation Support Brigade.

Sedan styrkan anlände har man hjälpt till att evakuera mer än 2 000 människor av totalt cirka 42 000 boende i området. Insatsstyrkan från Kosovo har hjälpt närmare 600 av dessa till säkrare områden. Många män väljer att stanna kvar för att skydda sin egendom medan kvinnor, barn och gamla evakueras.

Vattnet har under söndagen fortsatt att stiga i Shkodër där nivåerna i den centrala stadens gator ligger på drygt 30 centimeter. Översvämningarna är de värsta på över 40 år och dessutom förväntar man sig att regnen ska fortsätta några veckor till.

De stora vattenmassorna gör att det är svårt att ta sig fram med bil och lastbil. KSF har med sig båtar för att ta sig fram till hus som isolerats av vattenmassorna. KSF:s insatser är väldigt uppskattade av de albanska myndigheterna eftersom de kan ta sig fram till svåråtkomliga platser med sina båtar. Under förflyttning med bil måste två personer i vadarstövlar eller våtdräkt gå framför för att peka ut var vägkanterna är. Efter fordonen går ytterligare två personer för att sätta upp markeringar (vägruskor) så att man kan hitta tillbaka.