Omväxling och utmaningar för kustjägare

– Jag ville jobba på en plats där det ställdes krav och det dagliga arbetet gav utmaningar och samtidigt gav möjligheter till personlig utveckling. Allt det får jag på kustjägarkompaniet, säger Thomas Larsson

Erik Pallin genomför orderuttag med sin grupp på Englands sydkust. Foto: Kustjägarkompaniet
Kustjägakompaniet övar strid från fordon utomlands.
Kustjägakompaniet övar strid från fordon utomlands. Foto: Kustjägarkompaniet
Oavsett om man befinner sig på ett fartyg, måste man hålla sina kunskaper vid liv. Här har man vapenövning.
Oavsett om man befinner sig på ett fartyg, måste man hålla sina kunskaper vid liv. Här har man vapenövning. Foto: Kustjägarkompaniet
Attackdykare, ett av många jobb i kustjägarkompaniet.
Attackdykare, ett av många jobb i kustjägarkompaniet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kustjägakompaniet övar strid från fordon utomlands. Foto: Kustjägarkompaniet
Oavsett om man befinner sig på ett fartyg, måste man hålla sina kunskaper vid liv. Här har man vapenövning. Foto: Kustjägarkompaniet
Attackdykare, ett av många jobb i kustjägarkompaniet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Utmaningar och omväxling karaktäriserar jobbet som kustjägare. Ena dagen jobbar man i den svenska skärgården, nästa ute i världen, kanske i Adenviken, Afghanistan eller på den engelska sydkusten.

Psykiska och fysiska utmaningar och varierande uppgifter lockar många, men för att ta steget fullt ut och göra verklighet av det krävs lite mer. Thomas Larsson, Dag Martinsson och Erik Pallin tog klivet och jobbar sedan några år på en av Sveriges mest krävande enheter, kustjägarkompaniet, som ingår i amfibiebataljonen.

Att tjänstgöra på kustjägarkompaniet ställer krav, man ska vara både fysiskt och psykisk stark. Det är i regel högt tempo med övningar och insatser, men också vanliga arbetsveckor.
– Det är viktigt att ha fysisk spänst, men det innebär det inte att man måste vara en supermänniska. Det är lika viktigt att vara mentalt inställd på vad jobbet innebär, inte minst då det blir perioder när vi är ifrån familjer och vänner. Då är det förmånligt att få jobba med sina bästa vänner, tycker Thomas, Dag och Erik.

Jobb både hemma och borta

– För kustjägarkompaniets personal, och egentligen hela förbandet, har det alltid varit en naturlig del att lösa uppgifter både här hemma och internationellt. Det är en del av vår vardag
att som förband, grupp eller enskild individ stödja insatser om vår kompetens efterfrågas, som förbandet gjorde i till exempel Tchad, berättar de.

Thomas och Dag, som båda bidragit till att lösa marina uppgifter i Adenviken, har positiva erfarenheter från sina insatser och ser det som en självklar del att verka både i Sverige och internationellt.
– Uppgifterna vi löste i Adenviken var högst varierande, det var allt ifrån kontroll av fartyg till att understödja bordningsstyrkan, säger de.

Det är lika viktigt att öva på skjutbanan på Berga som att öva tillsammans med andra förband.
Erik Pallin deltog i den flera veckor långa övningen som amfibiebataljonen och den Nederländska marinen genomförde tillsammans både i Sverige och i England.

– En av fördelarna med att verka i en internationell miljö är bland annat möjligheten att testa kunskaper i en mer skarp situation. Övning med andra nationer ger också tillfälle att utveckla förband och individer inom flera olika områden, till exempel ledarskap, säger han.

– Det är stora utmaningar försvarsmaktens personal ställs inför med alla förändringar, men jag ser det också som något positivt och spännande, avslutar han.