OMLT-svenskar i strid – ingen skadad

Under onsdagen attackerades delar av svenska OMLT (operational monitoring and liasion team) Kandak med finkalibrig eld och raketgevär (RPG) under en patrull som genomfördes tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor. Patrullen genomfördes under eftermiddagen i närheten av den gemensamma patrullbasen i staden Darzab som ligger längst västerut i det svensk-finska ansvarsområdet, cirka 175 km fågelvägen från Mazar-e-Sharif.

Patrullen besvarade elden och drog sig under strid tillbaka till patrullbasen. Där fortsatte sedan intensiv beskutning från det väpnade motståndet under kvällen. Beskjutningen upphörde cirka 21.30 lokal tid. Flygunderstöd begärdes och det gjordes vid två tillfällen en så kallad "show of force" (styrkedemonstration), men det genomfördes ingen vapeninsats från luften.

En afghansk polis och två civila skadades och fördes till det lokala sjukhuset. Under stridigheterna sattes också hus i området i brand. Ingen svensk personal eller material har kommit till skada. Läget på platsen är nu lugnt och verksamheten där fortlöper enligt plan.