Ökat samarbete mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen

Försvarsmakten och Kustbevakningen ska öka samarbetet inom bland annat sjöövervakning, utbildning och internationella insatser. Under året har myndigheternas båda generaldirektörer träffat varandra och strävan är att en överenskommelse ska var klar vid halvårsskiftet 2011.

Samverkan med Kustbevakningen. Foto: Kustbevakningen

Som ett led i det ökade samarbetet besökte marininspektören i slutet av november  Kustbevakningsflyget som är baserat på Skavsta flygplats utanför Stockholm. Under besöket fick han en beskrivning av myndighetens olika uppgifter samt en flygning där planets kapacitet och besättningens färdigheter förevisades.

– Kustbevakningsflyget är en mycket kompetent resurs. Deras sjöövervakningsinsats i Operation Atalanta var mycket lyckad. Bland annat bidrog de till att ett flertal pirater kunde omhändertas. De gör också mycket stor nytta i att övervaka ett hårt trafikerat Östersjön, säger marininspektören Anders Grenstad.