Nytt hemvärn i norra Småland efter nyår

Ny materiel tillförs hemvärnet, uppgifterna blir allt mer kvalificerade och direktutbildning av soldater sker, hemvärnet har taggats upp. I Jönköpings län blir de tre hemvärnsbataljonerna omorganiserade till en, Norra Smålands Bataljon.

Övning med en grupp ur det småländska hemvärnet i Eksjö. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Hundpatrull ur hemvärnet under bevakningsövning.
Hundpatrull ur hemvärnet under bevakningsövning. Foto: Försvarsmakten
Anders Åhlgren, chef för Norra Smålands Bataljon.
Anders Åhlgren, chef för Norra Smålands Bataljon. Foto: Mats Olofsson
Hundpatrull ur hemvärnet under bevakningsövning. Foto: Försvarsmakten
Anders Åhlgren, chef för Norra Smålands Bataljon. Foto: Mats Olofsson

Den första januari 2011 läggs de tre hemvärnsbataljonerna i Jönköpings län ner och av dessa tre bildas en ny bataljon, Norra Smålands Bataljon. Detta sker i linje med en förändring av hemvärnet i hela landet där målet är att det ska finnas 40 hemvärnsbataljoner och 22 000 hemvärnssoldater. Det kommer att finnas 17 000 soldater i hemvärnets insatsförband och 5 000 bevakningssoldater. Fokus för det nya hemvärnet är det nationella försvaret och huvuduppgifterna är att skydda, bevaka, ytövervaka samt att stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Norra Smålands Bataljon kommer att täcka in inte mindre än 13 kommuner, och bataljonsområdet blir drygt en miljon hektar. Det blir en ny uppgift för kompaniledningarna att något fall hålla kontakt med ända upp till sju olika kommuner. I länet kommer det att finnas tre viktiga orter för samordning av hemvärnsförbanden, utbildning och rekrytering. Dessa orter är Eksjö, Skillingaryd och Jönköping, men arbete kommer att bedrivas i länets samtliga kommuner.
Chef för den nybildade Norra Smålands Bataljon blir major Anders Åhlgren, 49, reservofficer vid Ing 2 och med sju års erfarenhet från hemvärnet som ställföreträdare och chef för Jönköpings Hemvärnsbataljon.

Jobba i hemvärnet?

De tre insatskompanierna i bataljonen är samma som funnits tidigare, Jönköpings, Appladalens och Höglandets insatskompanier. I bataljonen finns också en bataljonsstab och två bevakningskompanier. Ett bevakningskompani har bildats i vardera den östra och den västra länsdelen. Snart kommer också en pionjärpluton att sättas upp i bataljonen. Soldaterna återfinns inte bara ute i samhället till vardags, utan även inom Nordic Battlegroup och i utlandstjänst.
Vill du bli hemvärnssoldat?

Du som fullgjort godkänd värnplikt kan söka dig till hemvärnet nu direkt. För dig som inte gjort värnplikt går vägen till hemvärnet via den obligatoriska grundläggande militära utbildningen (GMU). Efter godkänd utbildning tecknar du ett avtal om att arbeta minst fyra eller minst åtta dygn per år.  Alla som frivilligt vill bli hemvärnssoldater och uppfyller kraven för utbildningen kan söka.