National Support Element går i beredskap

Vid årsskiftet går Nordic Battlegroup, NBG 11, i beredskap. Vid det svenska National Support Element, NSE, som står för logistikstödet till stridsgrupperna, är man redo för uppgiften.– Vi är klara med allt som går att förbereda, säger Ingvar Eriksson, chef NSE.

Materiel och förnödenheter lastas. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
NSE övade skarpt genom att bland annat ta emot och skicka beställningar.
NSE övade skarpt genom att bland annat ta emot och skicka beställningar. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
NSE övade skarpt genom att bland annat ta emot och skicka beställningar. Foto: Per Josse/Försvarsmakten

Under året har personalen i NSE:t planerat och utbildat sig inför beredskapen och även genomfört flera övningar. I november var det dags för en två veckor lång slutövning för hela NBG och då övade NSE skarpt genom att bland annat ta emot och skicka beställningar på materiel och förnödenheter som vid en eventuell insats, samt övade olika scenarion som kan inträffa under en insats.
– Vi fick olika inspel som till exempel att ta hand om folk som avlider, att evakuera folk som utsatts för en gasattack eller som blivit beskjutna, säger Ingvar Eriksson.
Det svenska NSE:t består till huvuddelen av personal från FMLOG och många av dem var dessutom med år 2008, då FMLOG ansvarade för NSE:t till NBG 08.
– Trettio till fyrtio procent av FMLOG:arna som är med i år var även med 2008. Flera av dem har också varit i Afghanistan och i Kosovo och har erfarenheter därifrån som kommer till nytta här, säger Ingvar Eriksson.
Man har även nytta av den dokumentation som gjordes efter NSE 2008 och som har gått i arv till nuvarande NSE.
– Vi tar ju steg framåt hela tiden och dokumentationen av våra erfarenheter längs vägen är viktig, säger Ingvar Eriksson.

Hoppas få åka ut

Nytt för i år är att Trängregementet har stått för den missionsspecifika utbildningen.
– Deras stöd har varit oklanderligt. De har hela tiden suttit med oss och tagit stort ansvar för att utbildningen ska bli bra, säger Michael Kaip, NSE.
Både han och Ingvar Eriksson hoppas att NBG den här gången ska få åka ut på insats.
– Vår inställning är att det är klart att vi ska åka ut. Visst kommer man att bli lite besviken om det inte blir så, men samtidigt är vi tydliga med att det är EU som bestämmer, säger de.
Men om det inte blir någon insats nästa år så hoppas de att istället kunna nyttja kompetensen hos personalen i NSE:t till Försvarsmaktens pågående missioner. 
– Runt 20 procent av dem har sagt att de tror sig söka till Afghanistan i höst, till mission FS22, säger Michael Kaip, som kommer att bli chef för NSE:t vid FS22.