Mycket uppnått

– Meningen med den här insatsen är att förbättra livet för byborna. Men på samma gång är det ett budskap till invånarna att livet kan bli bättre om man stödjer den afghanska regeringen, säger Gustaf Fahl, chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

Patrullbasen rustas inför vintern. Foto: Elina Katajamäki
Afghanska företrädare fick information om resultaten i området kring Ali Zayi samtidigt som de fick se den patrullbas som snart är rustad inför vintern.
Afghanska företrädare fick information om resultaten i området kring Ali Zayi samtidigt som de fick se den patrullbas som snart är rustad inför vintern. Foto: Elina Katajamäki
Överste Gustaf Fahl är chef för den svenska styrkan. Han betonar på att framgångarna väster om Mazar-e-Sharif bara kan lyckas om de bygger på en långsiktig plan.
Överste Gustaf Fahl är chef för den svenska styrkan. Han betonar på att framgångarna väster om Mazar-e-Sharif bara kan lyckas om de bygger på en långsiktig plan. Foto: Elina Katajamäki
Afghanska företrädare fick information om resultaten i området kring Ali Zayi samtidigt som de fick se den patrullbas som snart är rustad inför vintern. Foto: Elina Katajamäki
Överste Gustaf Fahl är chef för den svenska styrkan. Han betonar på att framgångarna väster om Mazar-e-Sharif bara kan lyckas om de bygger på en långsiktig plan. Foto: Elina Katajamäki

Den nuvarande styrkan är inne på sina sista dagar i Afghanistan. Snart blir de avlösta av sina efterträdare. Chefen för styrkan, överste Gustaf Fahl, knyter ihop säcken genom att ha avslutande möten med afghanska företrädare i området väster om Mazar-e-Sharif. Han vill visa dem vad man har åstadkommit tillsammans under den tid provincial reconstruction teamet funnits i området.

Planen är att de afghanska säkerhetsstyrkorna själva ska ta över säkerhetsansvaret för kullen i byn Ali Zayi så småningom. Därmed tar man också över ansvaret för det närliggande området.

Gustaf Fahl hälsade alla gäster välkomna efter en lugn tur med helikopter till området. Den närvarande plutonchefen informerade besökarna i korta ordalag om den rådande situationen i området.

Bemannat i sex månader

Provincial reconstruction team (PRT) har bemannat denna plats sedan 14 juni, så sexmånadersdagen står för dörren. Under denna tid har mycket skett i området. Gustaf Fahl berättade för de afghanska representanterna från armén, polisen och säkerhetspolisen att man byggt en väg och stöttat bönderna i deras ansträngningar att odla bomull.

Projekt på gång

Medan mycket har blivit gjort så finns det fortfarande stora projekt som ligger under ytan. Det har förts samtal om att bygga en ny skola och en bro över Balkhfloden. Bron skulle också göra det enklare för trafiken i området, bland annat från byarna Zig zig och Arzan Kar. Fahl påminde om att detta är stora beslut som måste fattas i Kabul.

Armérepresentaten hade hört rykten om att upprorsmän hade sagt till de närboende att flytta bort från området men Gustaf Fahl övertygade honom om att ingenting anmärkningsvärt hade hänt bland grannarna till patrullbasen under de senaste veckorna. Grannarna stannar kvar och fortsätter att leva i området.

Svenskarna betonade att det är mycket viktigt att de afghanska säkerhetsstyrkorna visar stor närvaro i området tillsammans med PRT:t. De kan tillsammans utöka området där säkerheten blir tillräcklig stor för man ska kunna öka utvecklingssatsningarna.

– Vi vet alla att detta inte är enkelt och det krävs en långsiktig plan, påminde Gustaf Fahl alla deltagarna, som var påtagligt nöjda med detta möte på kullen.