Materielvård för ökad säkerhet

Det har putsats och fejats inför julen på Livgardet. Den sista REMI:n (reorganisation med materielinlämning) som görs av värnpliktiga har just avslutats.

Emelie Abrahamsson, Jacob Strålmark, Andreas Hejding och Abraham Engelmark gillar sin pansarbandvagn. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Philip de Joussineau de Tourdonnet, sambandsgruppchef på ledningspluton.
Philip de Joussineau de Tourdonnet, sambandsgruppchef på ledningspluton. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Soldaterna Fritz och Bergström putsar tills det blänker.
Soldaterna Fritz och Bergström putsar tills det blänker. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Philip de Joussineau de Tourdonnet, sambandsgruppchef på ledningspluton. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten
Soldaterna Fritz och Bergström putsar tills det blänker. Foto: Linda Rosqvist/Försvarsmakten

– REMI handlar om att avsluta utbildningsåret genom fördjupad vård av materiel man använt och kontroll av eventuella förluster. Allt återlämnas till förrådet. Även kaserner och lokaler har fräschats upp och vi har bland annat fått in ett stort antal nya madrasser till sängarna, säger Jan Kaiheden, teknisk chef Gardesbataljon.

De sista soldaterna som ryckte in under värnpliktslagen på Livkompaniets ledningspluton har haft mest att göra under REMI:n. Ledningspluton använder en mängd materiel under övning och träning. Mitt bland elverk, tält, motorcyklar, sambandsutrustning, spadar och yxor har soldaterna jobbat på i ett par veckor och börjar se slutet några dagar innan muck. Materiel står prydligt uppradat och märkt längs väggarna i en av vårdhallarna. När allt är klart läggs det ner i lådor och skickas till förrådet.
– Det här blir det sista vi gör. Vi inventerar, kontrollerar funktion, lagar mindre fel och byter ut delar. Det vi inte kan laga skickar vi på reparation, berättar Philip de Joussineau de Tourdonnet, sambandsgruppchef på ledningspluton.
Philip berättar att den materielvård hans pluton genomför inte är fysiskt krävande, men lite långtråkigt. Mycket tid går åt till att leta efter materiel som är utspritt på olika enheter på förbandet.
– Det gäller att vårda noga. Vi kan få ut materielen själva som anställda sedan, säger Philip, som sökt till Livbataljon.

I ett garage lite längre bort står pansarbandvagnar, som tömts på allt löstagbart. Emelie Abrahamsson, Abraham Engelmark, Jacob Strålmark och Andreas Hejding hjälps åt att gå igenom de 37 vårdpunkter som gäller för varje pansarbandvagn.
– Det är mest kontroller och rengöring; vi kollar oljor, smörjfetter, nipplar, hydraulik och kalibrerar bromsarna. Vi är ett bra gäng och det går jättebra. Det är mysigt, säger de glatt.

I det framtida försvaret med anställda soldater kommer vi inte att genomföra REMI på samma sätt som hittills, med inlämning av materiel. Men vård av materiel kommer att fortsätta vara en central del av arbetet. Inför perioder av ledighet kommer det att genomföras mer omfattande materielvård, som liknar värnplikttidens REMI.
– Det är lika viktigt att ha en bra attityd till sin materiel som att utveckla sina kunskaper som soldat. Om man inte har det kommer man inte att kunna verka i skarp miljö, säger Jan Kaiheden.