Klartecken lämnat till EU

Nordic Battlegroup är nu redo för insats. I samband med att EU:s militärkommitté sammanträdde i Bryssel på onsdagen lämnade Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson klartecken till att påbörja beredskapen vid nyår och- om EU så beslutar- kunna sättas in med tio dagars varsel.

Force Commander Stefan Andersson intervjuas av Maria Davidsson från TT strax efter sitt anförande i militärkommittén i Bryssel Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Stefan Andersson tillsammans med Karl Engelbrektson Sveriges representant i EU:s militärkommitté.
Stefan Andersson tillsammans med Karl Engelbrektson Sveriges representant i EU:s militärkommitté. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Force Commander Stefan Andersson samtalar med Esa Pulkkinen, Director of Operations vid EU:s militära stab före mötet med militärkommittén.
Force Commander Stefan Andersson samtalar med Esa Pulkkinen, Director of Operations vid EU:s militära stab före mötet med militärkommittén. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Stefan Andersson tillsammans med Karl Engelbrektson Sveriges representant i EU:s militärkommitté. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Force Commander Stefan Andersson samtalar med Esa Pulkkinen, Director of Operations vid EU:s militära stab före mötet med militärkommittén. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Stefan Andersson fick under cirka femton minuter presentera stridsgruppens förmågor för hela den samlade militärkommittén. Även den nederländske brigadgeneralen Michiel van der Laan som är chef för den stridsgrupp som står i beredskap parallellt med Nordic Battlegroup fanns på plats och berättade om sin stridsgrupp.
–Det var en viktig milstolpe som passerades i dag efter ett långt och intensivt föreberedelsearbete, konstaterade Stefan Andersson efter mötet med militärkommittén.

Alla krav uppfyllda

Med sig till Bryssel hade Stefan Andersson ett certifikat underskrivet av Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström. Av certifikatet framgår att NBG inte har några operativa begräsningar utan uppfyller alla de krav som EU ställer på en stridsgrupp. Certifikatet lämnades över till militärkommitténs ordförande, Sveriges förra ÖB Håkan Syrén.
–Nu har mina soldater och officerare, förberett sig, övat och evaluerats. Vi kan konstatera att vi nu har kunskaperna, resurserna och förmågorna. Vi kan leverera. Nu är det upp till den politiska nivån att besluta om vi ska sättas in, säger Stefan Andersson.

Beredskapen för Nordic Battlegroup inleds vid nyår och pågår fram till sista juni. Nära 2200 soldater från Sverige, Estland, Finland, Irland och Norge ingår i NBG.