Hjälp till översvämningsdrabbade

Kraftiga regn på Balkan orsakade stora översvämningar i nordvästra Albanien, främst i området kring staden Shkodra. Torsdag den 2 december skickade Albanien en vädjan om hjälp till Kosovos regering.

Översvämningarna är de värsta på över 40 år. Den höga vattennivån gör att det är svårt att ta sig fram. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten
Till vänster rådgivaren och mentorn överstelöjtnant Stig-Olof Skott, I 19.
Till vänster rådgivaren och mentorn överstelöjtnant Stig-Olof Skott, I 19. Foto: Försvarsmakten
Kraftiga regn på Balkan orsakade stora översvämningar.
Kraftiga regn på Balkan orsakade stora översvämningar. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten
Till vänster rådgivaren och mentorn överstelöjtnant Stig-Olof Skott, I 19. Foto: Försvarsmakten
Kraftiga regn på Balkan orsakade stora översvämningar. Foto: Stig-Olof Skott/Försvarsmakten

Kosovos president och premiärminister beslutade att Kosovo Security Force (KSF) skulle skicka en insatsstyrka till området. Styrkan åkte redan samma dag och den bestod av 58 man ur ett Search and Rescue Company, Logistic Company samt två patruller ur Force Police.
Med styrkan följde undertecknad, som för närvarande tjänstgör som chefsmentor i KFOR (se faktaruta). Sedan styrkan anlände har den hjälpt till att evakuera mer än 1 100 människor av totalt cirka 42 000 boende i området.

Vattenmassorna har nu börjat sjunka men stora områden är fortfarande under vatten. Översvämningarna är de värsta på över 40 år. Den höga vattennivån gör att det är svårt att ta sig fram med fordon varför räddningsstyrkan har med sig båtar för att ta sig fram till isolerade hus.

Snabba beslut

Chefen och ministern för KSF besökte området fyra dagar efter insatsens start och beslutade att KSF skulle förstärka styrkan i Albanien med transportresurser och sjukvård. Dagen efter anlände 15 lastbilar med förare, två terränggående ambulanser ur KSF och tre civila ambulanser för att hjälpa till i räddningstjänsten. KSF:s insatser är väldigt uppskattade eftersom befäl och manskap är mycket disciplinerade, välutbildade och motiverade.

Fortsatt hjälp

Totalt sett har cirka 4 000 personer och 20 000 boskapsdjur evakuerats från de vattenfyllda områdena och nu börjar insatsen handla mer om transporter av förnödenheter till både människor och boskap. Enligt uppgift har 100 ton förnödenheter distribuerats ut.