Förväntansfull nyanställd soldat

Solen sken och kylan bet ordentligt i kinderna när Helikopterflottiljens nyanställda GSS-soldater (gruppchefer, soldat, sjömän) under onsdagen anlände till Linköping. En av dem är Alexander Nilsson som vill göra skillnad.

Alexander Nilsson är en av de 14 nyanställda soldaterna som tycker att Försvarsmakten är en bra arbetsgivare. Foto: Nina Karlsson
Soldaterna får här prova ut sin personliga utrustning.
Soldaterna får här prova ut sin personliga utrustning. Foto: Nina Karlsson
Markus Claesson är chef för de nyanställda soldaterna.
Markus Claesson är chef för de nyanställda soldaterna. Foto: Nina Karlsson
Soldaterna får här prova ut sin personliga utrustning. Foto: Nina Karlsson
Markus Claesson är chef för de nyanställda soldaterna. Foto: Nina Karlsson

Det är första gången som flottiljen anställer GSS-soldater, vilket är resultatet när Försvarsmakten omstrukturerar från ett värnpliktsförsvar till ett insatsförsvar.
Soldaterna anställs inledningsvis i fyra år med ett halvårs provanställning. Det innebär att de är anställda och får lön, arbetstid och samma förmåner som övriga anställda i Försvarsmakten. Till att börja med kommer de även under en begränsad tid att få möjligheten att hyra logement på Malmen.

Olika inriktningar

Soldaterna kommer tillsammans att vara med och utveckla den flygbasbataljon som skall byggas och sättas upp på Malmen. Åtta soldater har en inriktning mot markstrid, två soldater mot räddning och fyra soldater kommer den 1 januari 2013 vara en resurs för Försvarsmakten inom ammunitions- och minröjning.

Alexander Nilsson är 23 år, kommer från Boden och har tidigare gjort två utlandsinsatser i Afghanistan. Han är anställd som CMD- soldat (Conventional Munition Disposal), och i framtiden skall han skapa en säker framkomlighet och oskadliggöra minor och ammunition. Alexander har fått ett första bra intryck av Helikopterflottiljen och tycker att det passar alldeles utmärkt med en anställning i Linköping eftersom flickvännen studerar här.

- Jag gillar att vara i Försvarsmakten, det är god kamratskap och det ger mig mycket erfarenhet och jag vill göra skillnad, säger Alexander Nilsson.

Olika utbildningsstatus

De soldater som har anställts har blandad militär bakgrund. Vissa har gjort värnplikten antingen vid Helikopterflottiljen eller vid något annat förband och vissa har gjort både en och två utlandsmissioner.

Den första tiden i Försvarsmakten kommer nu främst bestå av en hel del introduktionsprogram. Efter jul kommer soldaterna sedan att påbörja sin huvudtjänst bland annat fordonstjänst där de får lära sig att köra terrängbil, minibuss med mera. 

Intresserad?

Under 2011 kommer ytterligare soldater att anställas vid flottiljen. Anställningstillfällen kommer att ske vid ett antal olika tidpunkter. Om ett år skall det finnas cirka 28 anställda soldater som har sin placering på Malmen. Ett grundläggande krav för att bli anställd som GSS-soldat är att du genomfört värnplikten alternativt GMU (Grundläggande militär utbildning). Eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs även ett svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer även att genomföras före anställning.