Försvarsmakten stöder Trafikverket

Järnvägstransportsystemet är utsatt för påfrestningar på grund av stora mängder snö. Framför allt i södra Sverige där godstrafiken i princip står still.

För att få bort snö från Malmö godsbangård har Trafikverket bett Försvarsmakten om stöd med en hjullastarburen snöslunga. Erfarenheterna från förra vintern visade att denna typ av slunga var utmärkt för bangårdsröjning.

Försvarsmakten har beslutat att ställa upp med två hjullastare varav en med snöslunga. Personal och materiel kommer från räddnings-, röjnings- och reparationsskolan i Rinkaby.

Insatsen lyder under Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.