Försvarsmakten följer händelseutvecklingen noga

Via regelbundna kontakter med polisen, följer Försvarsmakten utvecklingen med anledning av händelserna i Stockholms innerstad under lördagskvällen.

Försvarsmakten anpassar ständigt sin beredskap till omvärldssituationen. Det gäller i Sverige såväl som för de förband och den personal som är insatta utomlands. Hur den anpassningen ser ut och vilka åtgärder som i olika sammanhang kan bli aktuella, kommenteras i regel inte. Det skulle kunna motverka effekten av till exempel åtgärder som syftar till att förstärka skyddet av personer, verksamhet eller anläggningar.