Doktorn kan komma

Direkt efter att larmet gått hos Akademiska sjukhusets luftburna intensivvård på Ärna flygplats på Uppsala garnison börjar förberedelserna för att hämta hem skadade från Försvarsmaktens utlandsinsatser. Några timmar senare kan planet vara i luften. En narkosläkare och en specialistutbildad sjuksköterska som kan ge intensivvård under hemresan följer med.

Ann Vestin, intensivvårdssjuksköterska, visar utrustningen i planet. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Göran Angergård, narkosläkare och verksamhetschef.
Göran Angergård, narkosläkare och verksamhetschef. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Nyligen förlängdes Försvarsmaktens avtal med Akademiska sjukhuset för hemflygning med intensivvård av skadade i utlandsinsatser. I flygplanet - ett Learjet 45 - finns bland annat respirator, övervakningsutrustning för EKG och blodtryck, laboratorieutrustning och infusionspumpar (dropp). Det finns plats för två skadade per flygning. Avtalet gäller för Försvarsmaktens samtliga utlandsinsatser, men hittills är det endast flygningar till och från Afghanistan som varit aktuella.

- Sedan november förra året har vi varit i Afghanistan fem gånger för att hämta hem skadade för Försvarsmaktens räkning, säger Göran Angergård, narkosläkare och verksamhetschef.

Vid flygningar till Afghanistan mellanlandar planet i Trabzon i Turkiet och fortsätter sedan vidare till Marmal. Så snart det är möjligt vänder planet sedan tillbaka för samma rutt åt andra hållet. Den sammanlagda flygtiden är cirka 14 timmar. De skadade transporteras sedan vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala för vidare vård.

Anpassad intensivsjukvård

Ann Vestin, är intensivvårdssjuksköterska och avdelningschef, och har varit med på flera flygningar till Afghanistan.

- När vi förbereder en flygning anpassar vi utrustningen i planet efter vilken typ av skador vi ska ta hand om.  Allt måste ligga sorterat efter ett visst system i lådor, vi kan ju inte hänga saker på väggen som i en vanlig intensivvårdssal på sjukhuset, säger hon.

På Ärna finns förutom det Learjet 45 som används vid flygningar för bland andra Försvarsmakten också en intensivvårdsutrustad helikopter. Personalen har beredskap dygnet runt och hanterar i genomsnitt tre uppdrag om dagen. Flygningarna till Afghanistan är de längsta som gjorts, vanligare är transporter av patienter mellan sjukhus inom Sverige.

Skadad i Afghanistan – på svenskt sjukhus 32 timmar senare

När personal i den svensk-finska styrkan i Afghanistan skadas förs de till fältsjukhuset i Marmal. Sjukhuset är välutrustat och erbjuder bra vård, men tanken är att inte belasta det längre än nödvändigt. När som helst kan nya skadade behöva plats, och målet är att skadade svenskar ska transporteras hem till Sverige så snart detta är möjligt. Både de som skadats och deras anhöriga brukar dessutom föredra att den fortsatta vården sker på hemmaplan.

Fredagen den 19 november, klockan 11.55 lokal tid (08.25 svensk tid), rapporterades att en svensk-finsk patrull beskjutits med raketgevär längs huvudvägen mellan Mazar-e-Sharif och Sheberghan i Afghanistan. En svensk officer och en finsk soldat skadades allvarligt och en finsk soldat skadades lindrigt. De tre fick direkt första hjälpen av sina kamrater på platsen.  

Tjugo minuter senare var två Black Hawk-helikoptrar på plats. Helikoptrarna lyfte med de skadade tio minuter efter att de kommit till skadeplatsen. En knapp timme efter skadetillfället landade helikoptrarna på Marmal där de skadade fick fortsatt vård på fältsjukhuset. Samtidigt i Sverige tog Försvarsmakten en första kontakt med Akademiska sjukhuset för att de skulle göra sig beredda att hämta hem skadade från Afghanistan. Förberedelserna påbörjades omedelbart på Ärna flygplats.

Cirka tre timmar efter skadetillfället bekräftade Försvarsmakten beställningen av luftburen ambulanstransport från Afghanistan av en skadad svensk och en skadad finländare. Enligt avtalet mellan Försvarsmakten och Akademiska sjukhuset ska planet kunna lyfta inom 24 timmar efter beställningen, men så lång tid har det aldrig tagit. Denna gång lyfte planet från Ärna flygplats endast 3,5 timmar efter att beställningen gjorts.

Planet mellanlandade under natten i Turkiet. Planet tankas och besättningen får den vila de ska ha enligt avtal.

Lördagen den 20 november, klockan 4.40 lokal tid (klockan 8.10 svensk tid), landade planet i Marmal. De skadade lastades omedelbart ombord och planet lyfte cirka en halvtimme senare. De skadade hade hela tiden tillgång till intensivvård ombord på planet.

På lördag eftermiddag, klockan 16.26 svensk tid, landade planet på Ärna flygplats. Den skadade svensken fördes i ambulans till sjukhuset för vidare vård. Den skadade finländaren flygs vidare till Helsingfors för fortsatt vård på hemmaplan.

En obruten vårdkedja

Vid skadetillfället som beskrivs ovan var den skadade svenska officeren hemma i Sverige inom 32 timmar. Han hade tillgång till en obruten kedja av vård under hela tiden, från kamraternas första hjälpen-insatser på skadeplatsen till specialistvård på Akademiska sjukhuset i Sverige. 

Börje Sidenö som är stabsläkare i Försvarsmakten uppskattar det goda samarbetet med Akademiska sjukhuset och är glad att avtalet nu förlängs.

- Det handlar inte bara om transport av sårade soldater utan om luftburen intensivvård – en obruten vårdkedja med akuta specialistbedömningar på plats, intensivvård under hela flygtransporten och därefter specialistsjukvård på sjukhuset. Det är en styrka för oss att kunna förmedla det till soldater och anhöriga, säger Börje Sidenö, stabsläkare inom Försvarsmakten.