De första taktiska stegen

Utbildningen till officer inom Försvarsmakten kräver en hel del studier. Vi på Militärhögskolan Karlbergs 218:e kurs har för en dryg vecka sedan avslutat våra två första kurser i krigsvetenskap och arenataktik.

Kadetterna Marko Grbavac och Einar Hjelm under studier i biblioteket. Foto: Richard Timelin, Försvarsmakten
Kadetter under grupparbete.
Kadetter under grupparbete. Foto: Richard Timelin, Försvarsmakten
Praktisk tillämpning av taktiken.
Praktisk tillämpning av taktiken. Foto: Richard Timelin, Försvarsmakten
Kadetter under grupparbete. Foto: Richard Timelin, Försvarsmakten
Praktisk tillämpning av taktiken. Foto: Richard Timelin, Försvarsmakten

Under kursen i krigsvetenskap behandlas ämnen som krigföringens utveckling genom tiderna, men även grundläggande vetenskapsteori som syftar till att vi skall lära oss använda ett vetenskapligt förhållningssätt under våra studier.
”Framför allt så lär man sig en hel del språkliga och skriftliga uttryck som är viktiga för studierna, men även hur man på ett bra sätt strukturerar upp sina studier och undersökningar”, säger marinkadetten Marko Grbavac.
”Dessutom lägger krigsvetenskapen ”ribban” för de fortsatta studierna”, fortsätter armékadett Einar Hjelm. ”Utan den hade de nästföljande kurserna nog blivit mycket svårare”.

Kursen i krigsvetenskap har behandlat många olika ämnen, bland annat krigsvetenskapliga begrepp, genderfrågor och militärteori, men även studier och diskussioner om Falklandskriget.
Kursen avslutades med en tentamen i form av en uppsats.

Efter avslutad kurs i krigsvetenskap följde grundkursen i arenataktik. Kursen delar upp oss kadetter i olika täter beroende på vilken arena vi läser mot: Mark, marin eller luft.
Nu börjar skillnaderna mellan de olika arenorna synas allt mer. Medan marinkadetterna studerar mycket teori och bedriver teoretiska taktiska exempel i syfte att få en bättre förståelse för marintaktiken, så pulsar armékadetterna runt i snön och studerar stridstekniker och taktiska moment rent praktiskt. Anledningen till att vi kadetter som läser mot arenan mark gör på detta sätt är för att få en referensram för strid innan vi börjar studera det i klassrummet.
Kadett Hjelm beskriver taktiken: ”En modern officer måste lära sig förstå komplexiteten i sina dagliga uppgifter. Det är inte alltid bara Linje – Framåt! som gäller, utan det finns så mycket mer i officersyrket”.
Kadett Grbavac tycker inte att de stora skillnaderna mellan arenorna spelar någon större roll. ”Den teoretiska kunskapen är väl behövlig för en officer inom marinen. Det är viktigt att man lär sig förstå hur de olika funktionerna fungerar och hur man använder sig av dem”, beskriver han. ”Marinens taktiska applikatoriska exempel handlar om att lösa fiktiva uppgifter med de resurser vi tilldelats på bästa sätt. Det är väldigt bra och nyttig träning som ofta bidrar till viktiga diskussioner inom gruppen”.

Arenataktiken avslutades för samtliga kadetter med ett slutprov där vi prövades på allt som kursen innehållit, från karttjänst till terrängvärderingar.

Hjelm och Grbavac ger även sin syn på Militärhögskolan Karlberg:
”Det bästa är nog miljön vi får vara en del av”, säger Hjelm. ”Lärarna ser oss inte enbart som elever utan även kollegor. Det betyder till stor del att de är behjälpliga och brinner starkt för att lära oss allt de kan, eftersom det är vi som kommer ta över efter dem”.
”Ja, och dessutom friheten och möjligheten till väldigt mycket ansvar. Utbildningen och allt som händer därefter är liksom upp till dig själv, och du kan påverka den exakt hur mycket du vill”, avslutar Grbavac.