Civila är också militärer

Just nu pågår en brigadstabsövning i Bodens garnison. Syftet är att förbereda stabens deltagare inför kommande uppgifter och verksamhet. Nästan hälften av övningsdeltagarna är inkallade reservofficerare - och det är speciellt.– På detta sätt får vi influenser från övriga samhället och andra yrkesgrupper samtidigt som det är ekonomiskt bra för Försvarsmakten, säger Nils Johansson, tjänsteförrättande stabschef vid brigaden.

En av reservofficerarna, Jonas Fröberg, brigadstabens press- och informationsansvarige tränas i grundläggande sjukvårdstjänst. Foto: Juliana och Rebecka/NTI-gymnasiet
Nils Johansson, tjänsteförrättande stabschef vid brigaden.
Nils Johansson, tjänsteförrättande stabschef vid brigaden. Foto: Juliana och Rebecka/NTI-gymnasiet
Brigadstabsmedlemmar utför sjukvårdsmoment, här manuell fixering av huvudet.
Brigadstabsmedlemmar utför sjukvårdsmoment, här manuell fixering av huvudet. Foto: Juliana och Rebecka/NTI-gymnasiet
Nils Johansson, tjänsteförrättande stabschef vid brigaden. Foto: Juliana och Rebecka/NTI-gymnasiet
Brigadstabsmedlemmar utför sjukvårdsmoment, här manuell fixering av huvudet. Foto: Juliana och Rebecka/NTI-gymnasiet

En av reservofficerarna är brigadstabens press- och informationsofficer som stöttar brigadchefen i media och pressärenden. Under normala förhållanden är han journalist vid Svenska dagbladet, SvD. Just nu tränas han och andra i grundläggande sjukvårdstjänst.
– Det är jättekul att komma och träffa kamraterna som jag en gång lärde känna under värnplikten. En del blev kvar som officerare och andra gjorde som jag - utbildade sig till reservofficer. Jag har under en tvåårsperiod varit informatör i brigadstaben. Det man inte får glömma är att vi alla är soldater i grunden samtidigt som vi är medlemmar i staben och i mitt fall specialist inom området - information, säger Jonas Fröberg

Brigadstabens uppgift

Förbandet I 19 har till uppgift att leda en av två brigadstaber i dagens Försvarsmakt. Staben ska kunna leda upp till fem tusen man om så krävs.
– Det är en stab som leder bataljoner och fristående kompanier. Till exempel mekaniserade-  artilleri- eller ledningsförband men även flyg. I dagsläget består brigadstaben av cirka 100 officerare och soldater men den ska i framtiden minskas till 68 stycken. Staben leder och planerar både lång- och kortsiktig verksamhet. Det kan till exempel vara vid internationella eller nationella kriser, avslutar Nils Johansson.