Chefsutbildning på Karlberg

Under tre veckor i höst har ett antal nytillträdda och tillträdande förbandschefer genomfört en utbildning, för att på ett så bra sätt som möjligt kunna hantera de ansvarsfulla uppgifter de har. De har ju ansvar för en stor mängd personal, men även för mycket dyrbar utrustning. På kursen deltog även ett antal medarbetare med nyckelbefattningar i högkvarteret.

Chefen för förbandsproduktionen, överbefälhavaren, Försvarsmaktens generaldirektör och personaldirektören under den avslutande diskussionen i syntesen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kursdeltagare i förbandschefskursen med två av managementenhetens chefer i bakgrunden.
Kursdeltagare i förbandschefskursen med två av managementenhetens chefer i bakgrunden. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kursdeltagare i förbandschefskursen med två av managementenhetens chefer i bakgrunden. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Utbildningen av dessa chefer har en mycket stor spännvidd, med tanke på det omfattande arbetsfält de har. Utbildningen har innefattat allt från ÖB syn på chefsrollen, rekrytering, ekonomiansvar och informationstjänst till hur man skall hantera dödsfall bland egen personal. Det sistnämnda är naturligtvis något av det svåraste som finns både i rollen som chef och på ett personligt plan. Därför gavs den frågan stort utrymme i utbildningen.

Förutom att många representanter för olika funktioner i Försvarsmakten deltog som föreläsare, så var det även ett antal kvalificerade föreläsare från näringsliv, offentlig sektor och idrottsvärlden med i utbildningen. Som representant för idrotten var Erik Hamrén med och talade om rollen som förbundskapten i fotboll. Kursdeltagarna fick även möjlighet att möta försvarsministern i samband med genomgångar på försvarsdepartementet.

Kursen avslutades med en syntes där överbefälhavaren, Försvarsmaktens generaldirektör, chefen för förbandsproduktionen och personaldirektören deltog. Vid syntesen diskuterades ett antal frågor som är vitala för Försvarsmakten de kommande åren, där personalförsörjningen är den enskilt viktigaste frågan.

Hela förbandschefskursen planeras och leds av managementenheten på Karlberg.