Arbetsförmedlingen hos Försvarsmakten

Vad krävs för egenskaper hos den som söker till ett yrke där uppgiften är väpnad strid. Arbetsförmedlare från nordvästra Götaland var hos Försvarsmakten i Skövde för att få en inblick i soldatyrket och de krav som ställs på den som söker till det.

Roland Samuelsson provar med soldaten Sebastian Cramers hjälp utrustningen, inte för att bli soldat utan för att förstå kraven. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
De två av initiativtagarna, Cecilia Hamilton Arbetsförmedlingen och Christer Flor Försvarsmakten inledde dagen.
De två av initiativtagarna, Cecilia Hamilton Arbetsförmedlingen och Christer Flor Försvarsmakten inledde dagen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Dagens lunch bestod av ”grön påse” dvs sådan frystorkad mat som soldaterna äter när de är i fält.
Dagens lunch bestod av ”grön påse” dvs sådan frystorkad mat som soldaterna äter när de är i fält. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Camilla Ednersson berättar om hur det är att vara skyttesoldat som använder stridsfordon 90.
Camilla Ednersson berättar om hur det är att vara skyttesoldat som använder stridsfordon 90. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
De två av initiativtagarna, Cecilia Hamilton Arbetsförmedlingen och Christer Flor Försvarsmakten inledde dagen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Dagens lunch bestod av ”grön påse” dvs sådan frystorkad mat som soldaterna äter när de är i fält. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Camilla Ednersson berättar om hur det är att vara skyttesoldat som använder stridsfordon 90. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

– Tänk dig att du ställs framför någon som riktar sitt vapen mot dig, kanske en barnsoldat, kanske med en folkmassa bakom. Du måste snabbt ta in hela situationen, bedöma risker och fatta ett beslut hur du ska agera. I det läget är det viktigt att ha bra värderingar och en ordentlig utbildning, säger regementschef Ronald Månsson när han försöker exemplifiera vad han menar med att en soldat ska ha en inre moralisk kompass och han fortsätter.
– De som söker till oss som soldat måste dela vår värdegrund.

Arbetsförmedlingen hos Försvarsmakten

Framför honom sitter ett fyrtiotal arbetsförmedlare och lyssnar, ställer frågor och kommenterar. De är i Skövde på branschutbildningsdag. Försvarsmakten har ett nytt personalförsörjningssystem och blir nu en stor kund hos Arbetsförmedlingen.
– Vi finns ju till för er – att hjälpa till, utbrast flera av de entusiastiska arbetsförmedlarna som deltog.
För att de ska kunna ge ett bra stöd får arbetsförmedlarna här en inblick i Försvarsmakten som arbetsgivare och denna dag främst riktat mot soldatyrket med vad som krävs för att söka till det.

Kraven att vara svensk medborgare, ha fyllt 18 år och ha godkänt i vissa gymnasieämnen är konkreta. Lite mer abstrakt blir det när man säger att man ska ha sunda värderingar och ett starkt psyke. Men med regementschefens liknelse blir det lättare att inse vad som menas med det. En ansvarstagande, lugn och säker person som med största säkerhet blir intressant för andra arbetsgivare efter några år som soldat.

Grundläggande militär utbildning

Frivillig grundläggande militär utbildning, GMU, är vägen in i Försvarsmakten. Den ger en möjlighet att pröva vad det innebär att vara soldat. Det ger en inblick i ett omväxlande yrke som en dag kan innebära att springa tungt utrustad ute på stridsfältet för att nästa dag sitta och diskutera moral och etik i ett insatsområde.

Efter genomförd GMU kan man söka anställning som soldat. Då vet den enskilde lite mer om vad soldatyrket innebär och efter denna utbildningsdag vet arbetsförmedlarna i nordvästra Götaland lite mer om vilka krav Försvarsmakten har.