1:e sergeant med bra grund att stå på

Efter ett och ett halvt års studier vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) tar nu 58 specialistofficerare med teknisk inriktning sista steget in i Försvarsmakten och blir anställda 1:e sergeanter. Det de tar med sig från skolan är både teoretiska kunskaper och en stark känsla av gemenskap och samhörighet.

Viola Lundberg tar examen som specialistofficer, men fortsätter studera till flygtekniker med inriktning mot JAS 39 Gripen. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
En högtidlig ceremoni i S:t Nikolai kyrka i Halmstad markerade slutet på utbildningen, med tal, musik och utdelning av nya gradbeteckningar.
En högtidlig ceremoni i S:t Nikolai kyrka i Halmstad markerade slutet på utbildningen, med tal, musik och utdelning av nya gradbeteckningar. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Andreas Eriksson ser fram emot att få börja jobba som specialistofficer vid en flygflottilj med räddning, röjning och reparation (R3).
Andreas Eriksson ser fram emot att få börja jobba som specialistofficer vid en flygflottilj med räddning, röjning och reparation (R3). Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
En högtidlig ceremoni i S:t Nikolai kyrka i Halmstad markerade slutet på utbildningen, med tal, musik och utdelning av nya gradbeteckningar. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Andreas Eriksson ser fram emot att få börja jobba som specialistofficer vid en flygflottilj med räddning, röjning och reparation (R3). Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

– Jag har fått en bra grund att stå på, säger Andreas Eriksson, som nu ser fram emot ett fritt och spännande yrke som 1:e sergeant vid F 17 på en R3-pluton (Räddning, Röjning, Reparation). Nu ser jag fram emot att få komma ut i verkligheten, börja jobba på riktigt och se om det som man lärt sig funkar.
Andreas Eriksson tycker att han fått en bred utbildning, med mycket praktisk tillämpning på plats vid Försvarsmaktens olika flygflottiljer.
Hans studiekollega Viola Lundberg har gått inriktning mot flygtekniker på JAS 39 Gripen. Hennes utbildning har tidvis varit mycket teoretisk, med långa pass i skolbänken.
– Lärarna är väldigt kompetenta, säger hon. Och det råder också en avslappnad, kollegial stämning som underlättar när studierna är som mest intensiva.

De 58 1:e sergeanterna med teknisk inriktning startade sin utbildning med att läsa generella ämnen som ledarskap, krigsvetenskap med mera vid Militärhögskolan Halmstad, och därefter har studierna fortsatt med teknik på FMTS, men med olika inriktningar och specialiseringar.
– Det har varit roligt att läsa på en stor skola där man träffar folk från så många olika förband. Man får ett väldigt brett kontaktnät i hela Försvarsmakten, tycker Andreas Eriksson och Viola Lundberg.

Viola Lundberg kommer så småningom att hamna vid F 17, men först ska hon fortsätta sin utbildning vid FMTS i två år till – så lång tid som det tar att bli färdig flygtekniker. Skillnaden är att hon nu blir anställd och får lön, istället för de kadettförmåner hon fått hittills. (Studerande vid Försvarsmaktens officers- och specialistofficersutbildning får fri kost och logi, jämte dagersättning under utbildningstiden, och tar inga studielån.)

Det som gjort det starkaste intrycket under skoltiden är kamratskapet och gemenskapen.
– Det kan låta som en klyscha, säger Viola Lundberg, men det är sant. Det jag minns är hur roligt vi haft, känslan av att tillhöra ett gäng.
– Vi på R3 har varit en liten klass med bara sju personer, säger Andreas Eriksson. Vi har blivit väldigt tajta och haft väldigt kul.