”Våra anhöriga är också en del av insatsen”

Söndagen den 14 november bjöds FS 20:s anhöriga in för att få träffa sin soldats kamrater och kollegor, få se och känna på förbandets utrustning och få tillfälle att ställa frågor till förbandsledningen. Under en hel dag fick de anhöriga stå i centrum för den insats förbandet snart ska påbörja.

Anhöriga fick möjlighet att förutom träffa sina soldater även titta och känna på olika typer av utrustning. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Anhöriga fick möjlighet att veta mer om verksamheten och kunde nätverka med andra anhöriga för att sedan kunna stötta varandra under insatsen.
Anhöriga fick möjlighet att veta mer om verksamheten och kunde nätverka med andra anhöriga för att sedan kunna stötta varandra under insatsen. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Anhöriga fick både träffa chefer och prova utrustning under dagen.
Anhöriga fick både träffa chefer och prova utrustning under dagen. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
I idrottshallen på Livgardet fick anhöriga information från chefen FS20 och hur Försvarsmakten informerar anhöriga under pågående insats.
I idrottshallen på Livgardet fick anhöriga information från chefen FS20 och hur Försvarsmakten informerar anhöriga under pågående insats. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Anhöriga fick möjlighet att veta mer om verksamheten och kunde nätverka med andra anhöriga för att sedan kunna stötta varandra under insatsen. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Anhöriga fick både träffa chefer och prova utrustning under dagen. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
I idrottshallen på Livgardet fick anhöriga information från chefen FS20 och hur Försvarsmakten informerar anhöriga under pågående insats. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

– Dagen idag ägnar vi åt våra anhöriga, som också är en del av insatsen, sa förbandschef Michael Nilsson i sitt välkomsttal på anhörigdagen.

– Utan ert stöd blir ansträngningarna för oss svårare, och för er blir oron större om ni inte känner att ni är väl informerade om insatsen och vårt förband, fortsatte han.

Stöd för soldaterna

Närmare 2.000 nära och kära fanns på plats på Livgardet under anhörigdagen. För några är det andra och tredje gången de är med på en sådan här dag och för andra är det första gången, men alla visar engagemang och stöd för sina soldater.

Efter ett välkomsttal av förbandschefen visades de anhöriga in innanför grindarna där de erbjöds att titta på soldaternas personliga utrustning, provåka förbandets olika fordon och framförallt möjligheten att ställa frågor kring insatsen direkt till förbandsledningen.

Dagen var mycket uppskattad, både av soldaterna och deras anhöriga, och det kändes skönt för förbandet att kunna ge de anhöriga den uppmärksamhet och uppskattning som de förtjänar.

FS 20 har påbörjat rotationen mot Afghanistan. I mitten av december ska förbandet överta uppgiften i insatsområdet.