Utvecklande ledarskap i fält

- Vi lär väldigt mycket av varandra, säger Rebecka Weckfors med eftertryck under en förflyttning till fots mellan ett patrullmoment, och uppdraget att ta och säkra undervåningen på en byggnad i P7:s anläggning för strid i bebyggelse (SIB).Rebecka är en av 84 blivande specialistofficerare från Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) som genomför en fördjupad ledarskapsutbildning i fält på Revingehed under två veckor, en lärande men inte i egentlig mening strapatsinriktad utbildning.

Plutonchefens genomgång inför patrullmoment. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Rebecka Weckfors uppskattar realistiska övningar
Rebecka Weckfors uppskattar realistiska övningar Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Förste man är redo för vattenövergång.
Förste man är redo för vattenövergång. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Repellering från 3:e våningen inleder uppdrag i SIB-anläggningen.
Repellering från 3:e våningen inleder uppdrag i SIB-anläggningen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Rebecka Weckfors uppskattar realistiska övningar Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Förste man är redo för vattenövergång. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Repellering från 3:e våningen inleder uppdrag i SIB-anläggningen. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

Det blåser snålt, och regnet hänger i luften när förste man ska kliva ner i det kalla strömmande vattnet för att genomföra en vattenövergång.
- Momentet avbryts, säger säkerhetsansvarig officer med hög röst när Jonathan Stenman doppar foten i det knappt femgradiga vattnet. Säkerheten kommer alltid först, och för dagen är vattentemperaturen för låg och den bedömda exponeringstiden i det strömmande vattnet för lång.
- Jag kände både lättnad och besvikelse när momentet avbröts, säger Jonathan som stod först i tur att genomföra vattenövergången.
Alla får möjlighet att lufta sina känslor och plutonen enas till sist om att det var ett bra exempel på att fatta ett obekvämt men nödvändigt beslut i en situation där alla är ”taggade” och har förberett sig för att genomföra något som kräver ordentlig planering, men även lite extra mod.

Lärande men inte prövande

- Vi vill ge kadetterna möjlighet att praktiskt förankra det vi har gått igenom i teorin, säger Stefan Wihlstrand, lärare och huvudansvarig för ledarskapsutbildningen i fält. Det är inte någon överlevnadsutbildning, men det är meningen att de ska få känna på hur individen, gruppen och ledarskapet påverkas när förhållandena är lite mer påfrestande på grund av till exempel trötthet, mörker och kyla.
Tyngdpunkten ligger på samarbete och problemlösning i grupp, och utbildningen ger tillfälle till reflektion över både gruppchefens ansvar och ledarskap, men även medledarskapet, det vill säga den enskilde gruppmedlemmens ansvar att stödja gruppchefens arbete.
- Alla våra kadetter har potential att bli bra chefer, säger Jörgen Sandahl, ledarskapslärare på MHS H. Det handlar om att ha tillräcklig motivation för att träna sig, och vilja utvecklas i sitt ledarskap.

Dagarna i fält ger många möjligheter till insikt om både den egna personen och kamraternas agerande.
- Vi har olika bakgrund, erfarenhet och ledarstilar, säger Rebecka Weckfors. Nu får vi uppleva och reflektera över hur olika ledarstilar fungerar i olika situationer. Det är viktigt att vara sig själv, konstaterar hon.

Slutet är en början

Rebecka kan blicka tillbaka på snart 12 veckors utbildning på Militärhögskolan i Halmstad. Snart återstår bara fyra veckor av skedet med gemensam generell utbildning. Kadetterna kommer sedan att fortsätta vidare till Luftstridsskolan, Försvarsmaktens tekniska skola och Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum.
- Tiden har gått jättefort, säger hon. De blandade avdelningarna gör att vi har kunnat dra stor nytta av varandra genom att vi har olika bakgrund och erfarenhet. Det generella skedet lägger en bra grund för min fortsatta utbildning. Nu vill jag lära mig så mycket som möjligt så fort som möjligt för att kunna börja jobba, avslutar hon med stor entusiasm.