Under ytan

Vid en broövergång söder om Tidaholm är det full aktivitet för dykgruppen i Nordic Battlegroup. Motståndsgrupper i det fiktiva övningsspelet hade lagt ut minor i vattnet för att försöka hindra stridsgruppens framfart.

– Vi kan lyfta 700 kilo under vattnet, berättar Daniel när har lyft upp mineringen från det nattsvarta vattnet. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Anders är gruppchef och den som leder arbetet på plats och tar de avgörande besluten för gruppen.
Anders är gruppchef och den som leder arbetet på plats och tar de avgörande besluten för gruppen. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Anders är gruppchef och den som leder arbetet på plats och tar de avgörande besluten för gruppen. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten

Dykgruppen är en liten enhet som tillhör NBG:s ingenjörkompani och kan beskrivas som ett slags multiverktyg för arbete under, ovan och runt vattendrag. De klarar inte allt, men de klarar mycket.
– Vi klarar enklare spaningsuppdrag som till exempel att få in information om markförhållanden för brobyggen, berättar Anders som är chef för dykgruppen.

Fältarbete i vattnet

Alla i gruppen har genomfört den tio veckor långa dykutbildningen till fältarbetsdykare. En vanlig uppgift är att vara före själva huvudstyrkan och leta efter bra platser för brobyggen eller vattenövergångar. De kan även genomföra byggnationer och lättare röjningsarbeten under och ovan vattenytan, till exempel svetsa, skära eller spränga.
– Det var inte så lätt att hitta minorna, sikten i vattnet är bara 20 centimeter med ficklampa, berättar Daniel som också är ställföreträdande gruppchef.

Efter en liten stund kommer Daniel tillbaka till strandkanten. Med sig har han en av de minor som motståndaren placerat i vattnet i närheten av brofästet.