Tränas att möta media

När EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup, NBG, genomför sin slutövning i södra Sverige är mediaträning ett självklart inslag. Att snabbt kunna presentera sina avsikter i media betyder mycket i skapandet av förtroende och opinion när man etablerar sig i ett främmande land. Därför tränas chefer i NBG att bemöta media.

Löjtnant Andreas Winborg från K 3 i Karlsborg är en av de officerare som mediatränats under Joint Action. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Kapten Fredrik Andersson visade prov på gott tålamod när de frågvisa reportrarna besökte hans enhet.
Kapten Fredrik Andersson visade prov på gott tålamod när de frågvisa reportrarna besökte hans enhet. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Carl Edelhjelm på logistikbataljonen var en av de Public Affairs Officers som blev intervjuade.
Carl Edelhjelm på logistikbataljonen var en av de Public Affairs Officers som blev intervjuade. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
– Jag har förståelse för att man ibland måste ta sig tid och förklara för reportrar vad man arbetar med, sa Andreas Winborg.
– Jag har förståelse för att man ibland måste ta sig tid och förklara för reportrar vad man arbetar med, sa Andreas Winborg. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Kapten Fredrik Andersson visade prov på gott tålamod när de frågvisa reportrarna besökte hans enhet. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Carl Edelhjelm på logistikbataljonen var en av de Public Affairs Officers som blev intervjuade. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
– Jag har förståelse för att man ibland måste ta sig tid och förklara för reportrar vad man arbetar med, sa Andreas Winborg. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Mediaträningen ingår som en del i Försvarsmaktens arbete att skapa ett öppet klimat där media och allmänhet har insyn i Försvarsmaktens verksamheter. Chefen för NBG, brigadgeneralen Stefan Andersson, har stor respekt för medias genomslagskraft och har därför beslutat att den nordiska stridsgrupp som nu ställs i beredskap ska ha goda kunskaper i att samarbeta med media. Under den avslutande delen av NBG:s övningsserie, Joint Action, tränas förbandet dagligen i att hantera och låta sig intervjuas av media.
– Det är viktigt att människor, inte minst i Sverige, har en tydlig och korrekt bild av det vi arbetar med. Därför måste våra medarbetare kunna bemöta media och förklara det vi gör på ett begripligt sätt, säger informatör Björn Westerdahl som arbetar med mediaträning under slutövningen.

Under övningen får de olika militära enheterna besök av spelade nyhetsreportrar och TV-team som ställer frågor om övningsscenariot och enheternas agerande.
– Vi lägger mest fokus på personal i chefspositioner. Som chef har man ett informationsansvar som följer det egna verksamhetsansvaret, säger Björn Westerdahl.

Nervöst framför kameran

– Den som någon gång hamnat framför en TV-kamera vet att det kan vara lite pirrigt och nervöst. Ett av målen är att just träna bort sådan nervositet, säger Björn Westerdahl.

Frågorna som ställs av de spelade reportrarna handlar om allt från händelseutvecklingen i stort till detaljer om enskilda händelser och detaljer om pågående operationer.
– En chef måste kunna redogöra för läget i stort och ge bra svar på frågor utan att avslöja information som är skyddsvärd. Efter varje intervju gör vi en utvärdering med intervjupersonen där vi går igenom vad som sagts, kroppsspråk och ögonkontakt, säger Björn Westerdahl.
– Det är viktigt att kroppsspråket stämmer överens med det som sägs. Det finns ett behov av kameraträning, och det är något som måste tränas kontinuerligt, säger Richard Kjaergaard som arbetat med TV-intervjuer under den gångna veckan.

Presstalesmannen ett viktigt stöd

Under veckan har de spelade nyhetsteamen genomfört ett 20-tal intervjuer med chefer, soldater och med NBG:s presstalesmän, titulerad Public Affairs Officer, PAO.
– Presstalesmannen ger stöd till sin chef i medie- och kommunikationsfrågor. Om chefen inte har möjlighet att träffa media kan PAO ställa upp, säger kapten Annika Ivner som leder mediaträningen under hela övningsserien.
Löjtnant Andreas Winborg från K 3 är en av dem som intervjuats under veckan.
– Det var inga konstigheter. Det går bra så länge man håller sig till ämnet. Det svåra är att översätta det man vill säga från svenska till engelska. Då är det lätt hänt att man stakar sig.

Nyhetsflödet påverkar övningen

De spelade nyhetsteamen består av informatörer från förbanden och informationssoldater ur informationsstaben. Med intervjuerna som underlag skapar nyhetsteamen tidningsartiklar och nyhetsinslag som skickas ut till de enheter som blivit intervjuade. Artiklarna skickas även till NBG:s taktiska högkvarter där de ingår i övningens scenario.
– Artiklarna används som underlag för att driva spelet i önskvärd riktning och för att visa på bra och dåliga konsekvenser av förbandets agerande, säger Annika Ivner.
– Det är lärorikt att se hur vårt arbete påverkar förbandets verksamhet och hur viktig relationen mellan förbandet och media är. Om man puttar bort reportrar och ger dem ett dåligt bemötande så får man ju ett dåligt bemötande tillbaka, säger informationssoldat Rebecca Fröling.