Träff, mitt i!

Träff mitt i, var inte bara resultatet av Force Commander, brigadgeneral Stefan Anderssons, provskjutning av de norska förbandens eldhandvapen, utan också en beskrivning av de förmågor som de norska förbanden levererar till Nordic Battlegroup.

Force Commander Stefan Andersson tittar på de norska soldaternas vapen. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten
Ungefär 150 norska soldater och officerare ingår i NBG. Här övar den norska CBRN-enheten i Sessvollmoen.
Ungefär 150 norska soldater och officerare ingår i NBG. Här övar den norska CBRN-enheten i Sessvollmoen. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten
Ungefär 150 norska soldater och officerare ingår i NBG. Här övar den norska CBRN-enheten i Sessvollmoen. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten

– Jag är mycket nöjd över vad jag sett under mitt besök här och det råder inga tvivel om att de norska förbanden lever upp till vad som är efterfrågat, summerar Stefan Andersson sina intryck efter sitt första besök i Norge.

Omedelbart efter avslutningen av övningen Initial Effort besökte Stefan Andersson Norge och Sessvollmoen, där han fick träffa soldater och officerare från de flesta norska förband ingående i stridsgruppen. Det norska 150 man starka bidraget, utgörs av del av MNMP (den multinationella militärpolisplutonen), CBRN-enheten, MOVCON, samt hamnenheten (CTU). Även delar ur det norska NSE och den norska kontingentchefens stab fanns på plats under besöket.
 
– Att få komma hit och se vad förbanden kan leverera för effekt, är för mig oerhört viktigt. Det är en sak att se ett förband på en power-point bild och en helt annan sak att följa deras utbildning på plats och framförallt att samtala med såväl soldater som befäl, fortsätter Stefan Andersson.

Särskilt fokus låg vid CBRN-enheten, då de utgör hundra procent av CBRN-förmågan i stridsgruppen. Förmågan är utomordentligt viktig, då det i det flesta förutsägbara scenarion, kommer att finnas behov av denna typ av förband. CBRN-enheten är ett modulärt förband som kan genomföra insats med allt ifrån 2-4 personer med buren utrustning, till att genomföra indikering med det 18 ton tunga CBRN-spaningsfordonet, av typen Fuchs. 

I förbanden finns en blandning av fast anställd personal och soldater som har olika former av beredskapskontrakt. Personalen vid bland annat militärpolisenheten har en varierande bakgrund, där några är ordningspoliser till vardags och andra är fast anställda militärpoliser. För närvarande genomförs en åtta veckor lång samträning av mp-enheten, syftande till att kunna inta beredskap den första januari 2011. 

I samtliga förband finns omfattande erfarenhet ifrån skilda insatsområden, både ifrån afrikanska länder såsom Tchad, men även ifrån Kosovo och Afghanistan.