Tillsammans är man starkare

En lastbilskonvoj organiseras för att på säkraste sätt kunna transportera last från en plats till en annan. Under söndagen genomförs en konvoj från Hagshults Forward Operating Base till Core Battalions läger utanför Skövde. Det är logistikkompaniet som transporterar förnödenheter vidare när det kommit från Main Operating Base.

Tillsammans är man starkare! För att bättre skydda transporten eskorteras lastbilskonvojen med förnödenheter till Skövde. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Organisation och samverkan är viktigt innan avfärd.
Organisation och samverkan är viktigt innan avfärd. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Lasten lyfts av lastbilarna med traktorer och truckar.
Lasten lyfts av lastbilarna med traktorer och truckar. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Carl Ronelöv är en av fordonsförarna i konvojen.
Carl Ronelöv är en av fordonsförarna i konvojen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Organisation och samverkan är viktigt innan avfärd. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Lasten lyfts av lastbilarna med traktorer och truckar. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Carl Ronelöv är en av fordonsförarna i konvojen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Vid en insats skickas förnödenheter från hemlandet till den strategiska flygbasen, Main Operating Base, MOB, i insatslandet. Därifrån skickas det vidare till den taktiska flygplatsen Forward Operating Base, FOB. Det är mellanstationen mellan MOB och själva operationsområdet. Där befinner sig nu de förnödenheter som ska transporteras vidare till soldaterna vid frontlinjen.

Logistikkompaniets chef Mauro Stell är ledare under konvojen från Hagshults flygbas till förläggningen utanför Skövde.
– I en konvoj sammanstrålar man med ett antal fordon under samma tid och rum för att öka skydd, samverkan och lättare hitta rätt, förklarar Mauro Stell.

Observation och samverkan

Denna konvoj består av förnödenheter till Core Battalion, med mat, drivmedel och ammunition, samt att vissa fordon och personal ska bytas på plats. Det är en eskorterad transport, vilket betyder att även pansarterrängbilar med skyttar finns med för att skydda mot eventuell beskjutning. En annan möjlig fara är vägbomber, som man vaksamt håller uppsikt efter. Det finns även hemmagjorda bomber som kan fastna på fordonen, det försöker man  undvika genom att kontinuerligt inspektera fordonen under färden.

I ledningsbilen, där bland annat kompanichefen Mauro Stell sitter, finns centralen för all radiosamverkan. Det är viktigt med noggrann förbindelse mellan alla fordonen för att ingen ska försvinna. Över radion anmäls efterhand när man når förutbestämda punkter efter färdvägen. På så sätt vet man att alla åker samma väg. Det är även av vikt att anmäla vilken marschhastighet konvojen ska ha för att fordonen ska kunna hålla ihop.

Lyckad avlämning

Efter några timmar når lastbilskonvojen Core Battalions läger. Vid tillfället är det uppehåll, men vägarna är geggiga med djupa vattenpölar. Trots detta går överlämnandet av alla förnödenheter smidigt.
– Det flyter bra, säger Fredrik Paulsson som är troppchef för transportplutonen och som övervakar avlämningen. Här vid lägret överlämnas förnödenheter som mat, men längre bort lastas drivmedlet och ammunitionen av. De ska inte vara nära förläggningen.

När avlastningen och utspisning är färdig är det uppsittning i fordonen igen för hemresa. Mörkret har hunnit lägga sig över konvojen, men trots detta lyckas första fordonet identifiera en landmina vid en väg nära slutdestinationen. Snabbt ger Mauro Stell order om en ny vägrutt, som rundar det osäkra området, och hela konvojen kommer tillbaka till sin bas välbehållen.