Tillämpad ledarskapsövning

Under sista veckan i oktober genomförde kadetterna ur det 217:e kompaniet en tillämpad ledarskapsövning, där syftet var att träna kadetterna i beslutsfattning under pressade förhållanden. Övningen ägde rum i en spelad stridszon, där milis hade tagit över i en by och utsatte civilbefolkningen för övergrepp.

Kadetterna omhändertar en av milismännen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna hjälper till att ta hand om en skadad kvinna.
Kadetterna hjälper till att ta hand om en skadad kvinna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En kvinna ur "civilbefolkningen" försöker på ganska handgripligt sätt påkalla uppmärksamheten hos en kadett.
En kvinna ur "civilbefolkningen" försöker på ganska handgripligt sätt påkalla uppmärksamheten hos en kadett. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna hjälper till att ta hand om en skadad kvinna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En kvinna ur "civilbefolkningen" försöker på ganska handgripligt sätt påkalla uppmärksamheten hos en kadett. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Själva den tillämpade delen av övningen genomfördes under lördagen i räddningsskolans ruinstad i Rosersberg. Där möttes kadetterna av en större grupp milismän som hade spärrat av byn och vägrade att ge det svenska förbandet som kadetterna utgjorde, tillträde. Delar av byn hölls av milisen, medan det fortfarande fanns civilbefolkning kvar i andra delar av byn.

Syftet med övningen var att kadetterna skulle förhandla med milisen för att försöka få tillträde till byn och kunna hjälpa civilbefolkningen. Det visade sig dock inte så lätt att förhandla med milisen, vilket ledde till att situationen trappades upp. Så småningom ledde detta till regelrätt strid mellan det svenska förbandet och milisen som hade tagit FN-personal som gisslan. I det läget hotade milisen med att döda en ur FN-personalen.

Eftersom det svenska förbandet inte lyckades att ta sig in i byn den vägen fick man försöka hitta andra lösningar. Lösningen man valde blev att istället försöka gå runt byn för att komma in till den delen där huvuddelen av civilbefolkningen befann sig. Detta lyckades man göra utan att milisen ingrep. När man väl kom fram till den delen av byn möttes man av förtvivlade människor som bad om mat och hjälp att ta hand om skadade och sjuka. Det var en utmaning för kadetterna att försöka hjälpa de skadade samtidigt som man skulle försöka ta reda på så mycket som möjligt om situationen i byn. Det svenska förbandet hade ju ingen möjlighet att hjälpa alla som fanns kvar i byn, utan det gällde att prioritera.

Civilbefolkningen likväl som milisen spelades på ett mycket övertygande sätt av inhyrda figuranter i alla åldrar, både män och kvinnor. Dessa figuranter satte kadetterna på prov under dagen.