Spänt läge i Sydkorea

Läget inom den svenska delegationen är under kontroll men osäkerheten är fortsatt stor vad som kan komma att bli nästa drag från den nordkoreanska sidan. Svenskarna befinner sig på plats i Panmunjom och löser sina uppgifter i normal omfattning mindre än 100 meter från den nordkoreanska gränsen.

Området Joint Security Area nära gränsen till Nordkorea. Foto: Alf Norbäck/Försvarsmakten

– Ett antal planerade så kallade ”Särskilda undersökningar” har ställts in med hänvisning till situationens allvar och vi förutser en omfattande undersökning och rapportskrivning avseende attacken och brottet mot stilleståndsavtalet, så snart läget medger, berättar Martin Engdahl, operationsofficer i NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission).

Tisdagens artilleriduell har inneburit att de sydkoreanska förbanden intagit högsta fredstida beredskapsnivå och förstärkningar har tillförts området i form av fältartilleri, fartyg ur andra flottan samt stridsflyg. Totalt sköts cirka 170 granater från den nordkoreanska sidan varav 80 sägs ha träffat ön Yeong Pyeong. I enlighet med de sydkoreanska insatsreglerna avfyrades cirka 80 granater mot det nordkoreanska fastlandet.

Förlusterna uppgår för närvarande till två marinkårssoldater och två civila samt ett tiotal skadade. Ön Yeong Pyeong har delvis evakuerats.

Nordkorea har som regel att högljutt protestera mot varje form av sydkoreanska övningar och den pågående, Hoguk, utgjorde inget undantag. Normalt övas förbanden ”Joint and Combined” det vill säga tillsammans med amerikanska US Forces Korea inom den allians som finns länderna emellan.
– Årets Hoguk var dock en nationell sydkoreansk övning vilket innebar att den direkta attacken riktades enbart mot Sydkorea vilket är viktigt att ha i åtanke när man följer den fortsatta politiska händelseutvecklingen, berättar Martin Engdahl.

Förutom att många länder har fördömt den nordkoreanska beskjutningen har den sydkoreanske presidenten också i mycket skarpa ordalag varnat regimen i Pyongyang för all fortsatta provokationer och brott mot stilleståndsavtalet.

Martin Engdahl understryker att samtliga i den svenska delegationen, inklusive familjer, mår bra.