Skarp utbildningskontroll

På Skillingaryds skjutfält är det skarpskjutning på schemat. I regn och slask ska tolv man från Nordic Battlegroup kontrolleras på sina kompetenser i skarpskjutning i terräng. Innan görs noggranna förberedelser av säkerheten för att allt ska fortlöpa enligt plan.

Skjutledaren håller hela tiden noggrann uppsikt under skarpskjutningen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Soldaterna bekämpar målen i terrängen på Skillingaryds skjutfält.
Soldaterna bekämpar målen i terrängen på Skillingaryds skjutfält. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Räddningsenheten smälter inte in så lätt i terrängen med sina brandgula uniformer.
Räddningsenheten smälter inte in så lätt i terrängen med sina brandgula uniformer. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Håkan Ahlgren, skjutledare.
Håkan Ahlgren, skjutledare. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Soldaterna bekämpar målen i terrängen på Skillingaryds skjutfält. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Räddningsenheten smälter inte in så lätt i terrängen med sina brandgula uniformer. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Håkan Ahlgren, skjutledare. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Skjutledare för dagen är Håkan Ahlgren, som i vanliga fall är utbildningssäkerhetsofficer på helikopterflottiljen. Han är inlånad av Nordic Battlegroup för att stödja skjutningen i Skillingaryd. Tillsammans med Rickard Burmérius och Mårten Rasch håller Håkan skarpskjutning i tre dagar för att Forward Operating Base (FOB) ska få öva sina enheter.

Olika förutsättningar

Det är Quick Reaction Unit (QRU), snabbinsatsstyrkan, från FOB, som under dagen är planerade att skjuta skarpt i terräng. Enheten består av en teknisk pluton, med allt från vapenmekaniker till reservdelsmän, och även en räddningsenhet bestående av brandmän. Den tekniska plutonen berättar att de skjutit skarpt några veckor tidigare, men räddningsenheten har endast skjutit skarpt på en skjutbana. Detta är något som ledningen är fullt medvetna om och de utvärderar efter deras förmåga. Håkan förklarar att detta inte är en övning, utan en kontroll på hur mycket de kan.
– De ska tillämpa sina kunskaper, om det behövs så får de göra det en gång till, säger han.

Säkerheten främst

Det finns risker med att skjuta med skarp ammunition, men man vidtar många säkerhetsåtgärder innan, man tar på förstärkningskläder, genomförs vapeninspektion och håller säkerhetsgenomgång om vad som ska göras om det eventuellt sker en olycka. Utöver detta har man en fortlöpande säkerhetsutbildning. Idag är det en relativ enkel skjutning på ett stort fält, som de tidigare har granskat noggrant. Räddningsenheten har sina brandgula uniformer på sig, samma som de skulle ha haft på sig om händelsen vore skarp.

När alla förberedelser är klara beordrar gruppchefen uppsittning i fordonen och de åker till den plats på fältet där de har fått i uppdrag att understödja en militärpolis som är under beskjutning. De går fort upp i eldställningar på en kulle och observerar. Under den kommande halvtimmen är det full ”action” med rökmoln och eld i luften. Med höga röster hörs målangivelser samt ammunitions- och skaderapporter. Samtidigt lyssnar styrkan på gruppchefens tydliga order. Båda grupperna rör sig snabbt i terrängen och till slut blir fienden nedkämpad.

Erfarenheter att ta med

Efter skjutningen kan både QRU:n själva och skjutledningen konstatera att de klarade utbildningskontrollen mycket väl.
– Det gick bättre än vad jag trodde. Det finns alltid saker man kan förbättra, men det är erfarenheter som de ska ta med sig och tänka på till nästa gång, avslutar Håkan Ahlgren stolt.