Samverkan för en hållbar personalförsörjning

Tillsammans med Skövde kommun och Västra Götalandsregionen anordnade Försvarsmakten, den 22 november, ett försvarspolitiskt seminarium i Skövde. Temat för seminariet var Försvarsmaktens personalförsörjning – en angelägenhet för alla? Ett 100-tal inbjudna intressenter deltog.

En diskussion med tankar om framtiden och Försvarsmaktens personalförsörjning. Foto: Carin Fhyr

Försvarsmakten – en av Sveriges största arbetsgivare

Anledningen till att seminariet anordnades är den förändring som Försvarsmakten genomgått
i och med att den allmänna värnplikten ersattes med frivillighet den 1 juli i år.  Försvarsmakten blir i och med detta en av Sveriges största arbetsgivare. Bland deltagarna på seminariet fanns representanter från det lokala näringslivet, politiker från riksdagen och Västra Götalandsregionen. Deltog gjorde också lokala politiker och tjänstemän från Skövde kommun och närliggande kommuner. Från Försvarsmakten medverkade bland annat regementscheferna i Skaraborg med medarbetare och överbefälhavare Sverker Göransson.

Svensk soldat, var en av alla organisationer som fanns representerade och de visade stort intresse för att samverka och vara med och påverka framtiden.
– Vi betonar vikten av att bjuda in rekryter, soldater och sjömän till samtal även i dessa forum. Vi tror att det är avgörande att de får möjlighet att utrycka sina åsikter och vara med i beslutsprocessen till exempel genom oss, säger Christian Spångberg, vice ordförande i intresseorganisationen Svensk soldat.

1000 nya arbetstillfällen

För Skövdes del handlar det om ungefär 1 000 nya arbetstillfällen de närmaste åren. Här finns det många frågor att diskutera och lösa. Några av de frågor som togs upp var:

  • Behövs det en ny samverkan mellan det civila och det militära och hur kan samarbetet i så fall se ut?
  • Vissa försvarsanställda kommer att vara s.k. periodvis tjänstgörande, vad säger civila arbetsgivare om det?
  • Hur ska bostadssituationen lösas för de som ska nyanställas?
  • Kan Högskolan i Skövde samverka med Försvarsmakten när det gäller utbildningar?

Samverkan för en hållbar framtid

Dagens seminarium utgjorde starten på ett långsiktigt samarbete mellan kommuner, näringsliv och Försvarsmakten. Ett forum för dialog och utveckling, Försvarsmaktsråd Skaraborg, startades. Skaraborg, med Skövde kommun i täten, har visat att man vill arbeta tillsammans med Försvarsmakten och andra aktörer för att hitta fungerande och hållbara lösningar för framtiden.