Samarbete för att förhindra piratverksamhet

För att kunna bekämpa piratverksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt måste de olika stridsgrupperna i Adenviken kunna samarbeta, Sverige och Danmark visar vägen.

Det svenska bidraget till Eunavfor 2010 är fartyget HMS Carlskrona som med bordningsstyrka och besättning patrullerar i Adenbukten och Indiska oceanen under beteckning ME 02. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Sverige ingår med fartyget HMS Carlskrona och dess landgrupp i EU:s marina styrka utanför Somalia, Eunavfor. Danmark ingår med ett fartyg i den Nato-ledda gruppen Task Force 508. För att de båda stridsgrupperna ska kunna bekämpa piratverksamhet och skydda såväl förnödenhetstransporter som övrig sjöfart i Adenviken och Indiska oceanen måste man samarbeta.

Det danska fartyget har en ombordbaserad helikopter som i veckan genomförde samövningar med HMS Carlskrona. Förutom att kunna detektera piratverksamhet och tillkalla hjälp från det svenska fartyget kan även tiden för sjuktransporter förkortas avsevärt.

– För att operationerna ska bli så effektiva som möjligt är det viktigt att de olika stridsgrupperna i området kan samarbeta med varandra. Vi har just nu ett väldigt bra samarbete och mycket av det vi har lyckats genomföra hade inte kunnat göras utan vår nära relation till de andra stridsgrupperna i området, säger Håkan Nilsson, fartygschef på HMS Carlskrona.

Operationerna som styrkorna genomför utanför Somalia är inte utan risker. Med tanke på det stora avstånd fartygen befinner sig på från sjukhus i land måste personal kunna vårdas ombord. Det svenska fartyget har en så kallad Role 2 LM vilket innebär att man kan genomföra kirurgiska ingrepp och intensivvård för två till tre patienter i 72 timmar vilket är väldigt unikt för ett örlogsfartyg. Det svenska fartyget är således en viktig resurs för samtliga fartyg i området.