Säkrar fortsatt framfart

Minor och oexploderad ammunition, OXA som ligger kvar från de strider som pågått vid Skövde flygplats, ska undanröjas. För att säkra terrängen kallas Core Battalions speciella ammunitionsröjningsgrupp fram, den så kallade CMD-gruppen.

Amröjledare Caroline Westman granskar noggrant upphittad ammunition tillsammans med amröjsoldat ur sin CMD-grupp. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Att se ammunitionsröjare vid Skövde flygplats hör tack och lov inte till vanligheterna.
Att se ammunitionsröjare vid Skövde flygplats hör tack och lov inte till vanligheterna. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Fotodokumentation är A och O för att CMD-gruppen ska kunna fastställa vad som hittats
Fotodokumentation är A och O för att CMD-gruppen ska kunna fastställa vad som hittats Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Ytletning pågår här med stöd av de soldater ur Core Battalion som återtog Skövde flygplats från milisstyrkorna.
Ytletning pågår här med stöd av de soldater ur Core Battalion som återtog Skövde flygplats från milisstyrkorna. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Att se ammunitionsröjare vid Skövde flygplats hör tack och lov inte till vanligheterna. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Fotodokumentation är A och O för att CMD-gruppen ska kunna fastställa vad som hittats Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Ytletning pågår här med stöd av de soldater ur Core Battalion som återtog Skövde flygplats från milisstyrkorna. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten

Arbetet för en CMD-grupp är många gånger avgörande för en lyckad insats. Gruppen lyder under EOD-funktionen. EOD står för Explosive Ordnance Disposal. Ibland gäller arbetet att röja minor och säkra framkomligheten för styrkornas framfart. I det här fallet gäller jobbet att säkra terräng och oskadliggöra efterlämnad ammunition efter stridigheter.  

En av soldaterna i CMD-gruppen står vakt vid objektet som hittats. Ammunitionsröjningsledaren, Caroline Westman och de andra soldaterna i gruppen fortsätter att söka av marken runt det upphittade objektet.

Terminalbyggnaden säkrad

När Westman återkommer berättar hon om den föregående nattens aktiviteter.
– Vi har röjt handgranater som milisen hade riggat inne i terminalen på flygplatsen. Vi spärrade också av ett skogsparti som var minerat. Det har vi markerat med minskyltar och avspärrningsband. Sanering av den terrängen ska vi ta tag i senare.

För att säkra transporter fram till flygplatsen ska CMD-gruppen nu oskadliggöra granaten som är det objekt som upptäckts bredvid vägen. Westman fortsätter:
– I bästa fall kan vi fastställa att tändröret är ofarligt och i så fall plocka bort granaten som den ligger. I sämsta fall är den fortfarande farlig och då måste vi spränga den. Ett sådant oskadliggörande innebär mycket noggranna säkerhetsförberedelser och restriktioner.

Fotodokumentation

Westman jobbar sedan lugnt och metodiskt vidare. Med stadig hand frilägger hon objektet så mycket det går, från i det här fallet snö, utan att för den skull vidröra granaten. Hon inspekterar granaten närmare. Vid dokumentationen som görs med digitalkamera är det viktigt att få med text och märkning. Kameran är ett viktigt verktyg som ingår i en CMD-grupps ordinarie utrustning.

En av soldaterna plockar sedan fram ytterligare ett verktyg som används vid ammunitionsröjning. Det är en så kallad EOD IS handdator. Systemet EOD IS består av en huvuddator, som CMD-styrkan lämnar kvar vid sin bas när de rycker ut på uppdrag, samt en mindre handenhet. Handdatorn används, tillsammans med litteratur för ammunitionsröjning, som uppslagsverk ute på fältet.

Genom att jämföra fotografier på det man hittat med bilder i handenheten får de hjälp med att fastställa vilken slags ammunition det är de ska oskadliggöra. Utifrån de upplysningar de får från EOD IS, facklitteraturen och den erfarenhet som finns i gruppen, beslutar amröjledaren vilken röjningsmetod som ska användas för att på bästa sätt och med största säkerhet oskadliggöra ammunitionen.  

I skogsdungen i närheten pågår genomsökning av markytan. Gruppen får hjälp av en av plutonerna som var med vid anfallet tidigare. Likt en skallgångskedja söker de av terrängen för att säkerställa att inte fler ammunitionseffekter ligger kvarglömda.
– Skulle det bli tal om sprängning på den här platsen som är så nära bebyggelse innebär det att vi måste få tillgång till sand och fylla ett stort antal sandsäckar. Bland annat är det mängden sprängmedel i ammunitionseffekten som påverkar hur högt och tjockt lager av sandsäckar skyddet runt OXA:n måste bestå av, förklarar Caroline Westman.

Plötsligt sprakar det till i hennes kommunikationsradio.
– Okej, vi gör ingenting förrän media och Force Commander varit förbi här vid flygplatsen. Det är uppfattat. Klart slut. Hon rycker lite på axlarna och kommenterar vidare
– Ja, så här är det. Mycket väntan blir det, men säkerheten främst!