RAKEL – stärker förmågan vid större kriser

Nu har turen kommit till Norrland att anslutas till Rakelsystemet. Västernorrland driftsattes redan i slutet av 2009. Jämtland, Västerbotten och Norrbotten län driftsätts i samband med den officiella invigningen 1 december i Umeå.– Rakel är ett effektivt kommunikationssystem skyddat från obehörig avlyssning, säger Lennart Jansson, rakelhandläggare vid I 19 i Boden.

Lennart Jansson, rakelhandläggare vid I 19 testar systemet inför en utbildningsinsats. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Den avslutande frågestunden under invigningen av Rakelsystemet. Från vänster representanter från: SOS Alarm,  Länsstyrelsen (Västernorrland), Försvarsmakten (I 19), Polis (Västernorrland), Kommun (Öckerö).
Den avslutande frågestunden under invigningen av Rakelsystemet. Från vänster representanter från: SOS Alarm, Länsstyrelsen (Västernorrland), Försvarsmakten (I 19), Polis (Västernorrland), Kommun (Öckerö). Foto: Lennart Jansson/Försvarsmakten
Genom ett förbindelseprov förklarade landshövdingen Per-Ola Eriksson RAKEL invigt i Norrbotten.
Genom ett förbindelseprov förklarade landshövdingen Per-Ola Eriksson RAKEL invigt i Norrbotten. Foto: Lennart Jansson/Försvarsmakten
Den avslutande frågestunden under invigningen av Rakelsystemet. Från vänster representanter från: SOS Alarm, Länsstyrelsen (Västernorrland), Försvarsmakten (I 19), Polis (Västernorrland), Kommun (Öckerö). Foto: Lennart Jansson/Försvarsmakten
Genom ett förbindelseprov förklarade landshövdingen Per-Ola Eriksson RAKEL invigt i Norrbotten. Foto: Lennart Jansson/Försvarsmakten

Riksdagen beslutade i december 2003 att införa ett gemensamt radiokommunikationssystem för ”blåljusmyndigheterna” i Sverige. Den 1 januari 2007 bestämde regeringen att fler organisationer än skydds- och säkerhetsmyndigheter skulle kunna nyttja Rakel. Systemet används idag av en mängd statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommersiella aktörer med behov av krisberedskap, effektiv krishantering, samverkan och ledning. Genom att använda Rakel stärks förmågan att hantera större kriser.

Utbildning har redan startat

För I 19:s del kommer det att innebära förbindelseprov inom Försvarsmakten under inledningen av 2011. En utbildning har redan genomförts vid I 19. De insatsberedda skyddsstyrkorna, transportskyddsstyrkorna, utbildningsgrupperna och vakthavande befäl startar utbildningen i början av nästkommande år. Av totalt 5000 rakelterminaler som kommer att levereras de närmaste åren har i nuläget 50 stycken levererats till I 19 och 600 stycken till övriga Försvarsmakten. 

Många möjligheter

I insatsorganisationen är Rakel inledningsvis behovssatt för Militärpolisen som ett huvudsambandsmedel. Men systemet är också ett möjligt alternativ till säkerhets-, skjutfälts- eller övningsledningsradio. Trafiken är skyddad genom ett ”schengenkrypto” vilket ger tillräckligt avlyssningsskydd för polis och patientsäkerhet. Försvarsmakten förbereder en anskaffning av ett krypto som skall installeras på ett SIM-kort och klara av Hemlig/Restricted.

Europeisk teknisk standard

Rakel bygger på digital Tetrateknik som är en europeisk teknisk standard som används på flera håll i världen i verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Den gör det möjligt att använda radio på ett flexibelt sätt. Den digitala tekniken ger bättre kvalité på talet än analog radio och eliminerar bakgrundsljud. Med Rakels tjänster kan användare med en mobil station tala i individsamtal eller gruppsamtal, skicka och ta emot text- och statusmeddelanden eller större datamängder, till exempel för att få tillgång till resursdatabaser i fält.

Skapat för myndigheter

Rakelsystemet var ursprungligen skapat för myndigheter som Polis, Kustbevakning, Försvarsmakten, Räddningstjänst och akutsjukvård. Men med den utökade användarkretsen kan till exempel kommunernas tekniska och sociala förvaltningar, elbolag och elleverantörer också bli användare av systemet.

Bra att veta:
RAKEL, akronym för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning.