Överbefälhavaren i Australien och Thailand

Överbefälhavare Sverker Göranson är just nu i Thailand på inbjudan av sin thailändske kollega general Songkitti. Besöket inleddes med en kransnedläggningsceremoni för de thailändska soldater som stupat i olika konflikter.

Överbefälhavare Sverker Göranson inspekterar honnörsstyrkan ur de tre thailändska försvarsgrenarna. Foto: Per Brissman/Försvarsmakten
Överbefälhavaren besöker ubåten HMAS Waller (Collins-klass) vid ubåtsbasen HMAS Stirling i Perth.
Överbefälhavaren besöker ubåten HMAS Waller (Collins-klass) vid ubåtsbasen HMAS Stirling i Perth. Foto: Per Brissman/Försvarsmakten
Överbefälhavaren besöker ubåten HMAS Waller (Collins-klass) vid ubåtsbasen HMAS Stirling i Perth. Foto: Per Brissman/Försvarsmakten

Samtalet mellan de båda överbefälhavarna kretsade kring det goda samarbetet våra länder emellan, samt om fredsbevarande operationer. Vidare träffade ÖB den thailändske flygvapenchefen Itthaporn, för att diskutera de thailändska erfarenheterna kring JAS Gripen. Under de kommande dagarna ska ska han även inspektera de thailändska specialförbanden, samt besöka marinbasen i Sattahiep.

– Det thailändska mottagandet och de utmärkta diskussionerna jag haft här i Bangkok visar återigen på det goda samarbetet mellan våra länder, understryker Sverker Göranson.

Innan ÖB anlände till Thailand besökte han under förra veckan Australien på inbjudan av sin australiensiske kollega Air Chief Marshal Houston. Under det fyra dagar långa besöket studerade han en australiensisk marinbas i närheten av Perth, samt genomförde officiella samtal i Canberra. Där diskuterades den dynamiska försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Stillahavsregionen, operationerna i Afghanistan och Adenviken, samt materielfrågor.

– Besöket i Australien har varit mycket intressant. Även om våra båda länder befinner sig på synnerligen långt geografiskt avstånd har vi mycket gemensamt, säger ÖB. Detta gäller inte minst synen på genomförande av fredsbevarande operationer där både Sverige och Australien strävar efter att förbättra och förfina formerna för civil-militär samverkan, en fråga som är särskilt aktuell för oss båda i Afghanistan.