Nyutbildade hemvärnssoldater

Hemvärnsplutonen vid Ing 2 är nu i slutfasen av sin grundläggande soldatutbildning (GSU). Efter utbildningen kan soldaterna, tillsammans med dem som genomför grundläggande militärutbildning (GMU) i början på nästa år, ges möjlighet att genomföra befattningsutbildning under våren.

Gruppen övar på så kallat igelkottsförsvar, samtidigt som gruppchefen ger fortsatt order. Foto: Carl Broman/Ing 2/Försvarsmakten
Gruppchefen observerar medan de andra är i skydd.
Gruppchefen observerar medan de andra är i skydd. Foto: Carl Broman/Ing 2/Försvarsmakten
Gruppchefen observerar medan de andra är i skydd. Foto: Carl Broman/Ing 2/Försvarsmakten

Skillnaden mellan GSU och GMU är inte bara namnet, utan GSU riktar sig, efter avklarad utbildning, mot hemvärnet. Det innebär bland annat att GSU-soldaterna har utbildning på både AK5C, som används i armén, och AK4 som används i Hemvärnet.   

Isaac Vela Do Nascimento och Elias Sjöberg är två soldater som genomför sin GSU på Hemvärnsplutonen vid Ing2. Bägge två hade gärna velat genomföra värnplikten men i och med det nya systemet blev det istället GSU. Både Isaac och Elias är väldigt motiverade till utbildningen och ser den som en ingångsväg för att fortsätta i Försvarsmakten. Av deras tremånader långa utbildning återstår nu bara några dagar, och tiden som varit beskriver Isaac och Elias som;
– Underbart och riktigt skoj!
De är båda positivt inställda till att fortsätta inom Försvarsmakten, men det står oklart om vilken av alla möjliga vägar de kommer att välja.

Den goda inställningen och motivationen finns inte bara hos Isaac och Elias, utan den verkar finnas på hela plutonen. Alla verkar motiverade att alltid göra sitt yttersta. Det tror Isaac och Elias beror på det nya systemet, där individen själv gör valet att söka militär utbildning, och att det är de som är motiverade och har rätt inställning som söker.